Izobraževanje

Poplave in študenti 101: podaljšan vpis v domove, odpadli izpiti na dan solidarnosti

Zaradi katastrofalnih poplav so tudi slovenske univerze in študentske ustanove prilagodile svoje delovanje. Preveri, kakšne so spremembe.

Podaljšan rok za vpis v študentske domove

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je sprejelo Spremembe Javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/2024.

Rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo, se zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastale ob nedavnih poplavah, podaljšuje do vključno 23. 8. 2023. 

Sprememba razpisa je objavljena na spletni strani portala eVŠ: https://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje.

Ob tem z ministrstva sporočajo, da Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov v 18. členu vsebuje določbo, ki omogoča, da se študentom, žrtvam naravnih nesreč (kamor se prištevajo tudi nedavne poplave), k skupnemu številu točk prišteje dodatnih 100 točk. To velja tudi za tiste študente, ki so prošnjo za sprejem ali podaljšanje subvencioniranega bivanja že oddali. Ti študentje pristojni pisarni za študentske domove sporočijo, da želijo zaprositi za dodatne točke iz razloga nedavnih poplav in prošnjo dopolnijo.

Na dan solidarnosti študijske obveznosti odpadejo

Vlada je 14. avgust v letu 2023 določila kot dela prost dan v Republiki Sloveniji. V skladu z odlokom izpiti, načrtovani na ta dan, odpadejo. O nadomestnih terminih in morebitnem podaljšanju jesenskega izpitnega obdobja bodo študente obveščale fakultete Univerze v Mariboru, kjer študirate.

Kako bo prilagojen študijski proces na Univerzi v Mariboru?

Zakon o visokem šolstvu v 40. členu določa, da se vpis v študijske programe z javno veljavnostjo opravi najpozneje do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra.

Študentom, ki jih je naravna nesreča neposredno prizadela, ter tistim, ki pomagajo pri odpravljanju njenih posledic, bodo omogočili vpis s prošnjo, naravno nesrečo ter aktivnosti za odpravo njenih posledic pa umestili med upravičene razloge za izjemno napredovanje v višji letnik oz. za izjemno ponavljanje letnika v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom UM.

Kaj pa na Univerzi v Ljubljani?

V okviru trenutnih pravnih podlag je Univerza v Ljubljani svoje članice, fakultete in akademije, obvestila o obstoječih možnostih:

  • možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov,
  • možnost ponavljanja letnika,
  • možnost, da za vpis v študijsko leto 2023/2024 neposredno uporabi 125. člen Statuta UL glede minimuma doseženih KT ECTS za izjemni vpis v višji letnik,
  • da se vpis v študijske programe podaljša do 30. oktobra,
  • da se podaljša jesensko izpitno obdobje v študijskem koledarju UL za študijsko leto 2022/2023.

V povezavi z možnostjo podaljšanja izpitnega obdobja in vpisa najkasneje do 30. oktobra 2023 so na UL v stiku z ministrstva glede ohranitve statusa študenta v tem obdobju.

Iz UL še sporočajo, da sodelavci psihosocialne svetovalnice UL ponujajo brezplačno psihosocialno pomoč študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani ter njihovim družinskim članom, ki so deležni stisk zaradi poplav v Sloveniji. Kontaktirate lahko kogarkoli s spiska svetovalcev in dogovorili se boste za način (v živo, po Zoomu, telefonu …) in obliko pomoči.

ŠOU v Ljubljani pa skupaj s Fundacijo študentski tolar študentom, ki so utrpeli materialno škodo zaradi posledic ujme pomagajo pri reševanju trenutne socialne stiske. Zaradi izredno težke situacije so začetno načrtovana sredstva v znesku 30.000 evrov povišali na 39.000 evrov, da lahko pomagajo čim večjemu številu študentov. Razpis je tukaj.

Na Univerzi na Primorskem bodo prošnje obravnavali individualno

V splošnih aktih Univerze na Primorskem so določeni elementi, ki omogočajo, da se študentje na podlagi prošnje lahko vpisujejo v višji letnik z manj kreditnimi točkami, ponavljajo letnik ali zaprosijo za izredni izpitni rok. “Glede na našo oddaljenost in število študentov, ki prihajajo iz prizadetih regij, smo se odločili, da bomo obravnavali prošnje individualno in ne bomo sprejemali aktov z določevanjem izrednih izpitnih rokov kar počez,” je za STA pojasnila rektorica Klavdija Kutnar.

Tako so v poplavah prizadete študente že seznanili, če ne morajo pristopiti k izpitom oziroma opravljati druge obveznosti za napredovanje v višji letnik, naj se obrnejo na pristojne službe znotraj univerze ali na izvajalce posameznih študijskih programov, da se dogovorijo za izredne izpitne roke tako, da se bodo lahko vpisali do 30. oktobra.

Uredništvo DOSTOP.si
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button