NovicePrehranaŠtipendije

Državne štipendije od danes višje, subvencija za študentsko prehrano 4,02 evra

Meje dohodkov za letne pravice ter zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji se bodo s 1. marcem uskladili z rastjo cen življenjskih potrebščin od januarja do decembra lani, ki je znašala 4,2 odstotka. Prav tako bo višja subvencija študentske prehrane.

Nove vloge ni potrebno oddajati, višja izplačila z aprilom

Nova meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije bo od 1. marca povprečno mesečno znašala 1269,24 evra na osebo. Najvišji otroški dodatek bo znašal 169,36 evra na mesec, najvišji osnovni znesek državne štipendije pa 269,74 evra.

Nove meje dohodkov se uporabljajo od prve naslednje odločbe. Višji zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji pa bodo samodejno izplačani aprila, zato ni treba oddajati nove vloge.

Subvencija študentske prehrane od danes 4,02 evra

Subvencija študentske prehrane, ki je do zdaj znašala 3,86 evra, bo od danes 4,02 evra.

Prav tako bodo višji nekateri drugi prejemki. Dodatek za nego otroka bo po 4,2-odstotni uskladitvi znašal 123,46 evra, za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi s seznama hudih bolezni pa 246,92 evra.

Dodatek za veliko družino s tremi otroki bo 487,66 evra, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 592,60 evra. Pomoč ob rojstvu otroka bo 421,97 evra, materialni stroški za otroka v rejništvu 359,59 evra, plačilo dela rejniku pa 163,58 evra.

Osnovni znesek minimalnega dohodka, ki se bo začel uporabljati s 1. aprilom, se bo s 465,34 evra zvišal na 484,88 evra, a nova višina velja za vloge, vložene v marcu, oz. odločanje po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v marcu. Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka se s 1. aprilom ustrezno zvišata dodeljena denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Največja višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki živi sama, bo znašala 227,89 evra.

V primeru že dodeljene pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka pa se višji zneski samodejno izplačajo marca, zato po opozorilu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni treba oddajati nove vloge.

Nadalje sta za 4,2 odstotka od 1. marca višja dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnina za telesno okvaro. Nove višine dodatka se gibljejo med 180,85 in 518,66 evra, invalidnine pa med 35,93 in 123,19 evra.

Poleg tega bodo višji zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in posmrtnine. Višina pogrebnine bo po novem 969,76 evra in višina posmrtnine 484,88 evra.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button