Izobraževanje

ŠOUM ima novo študentsko predsedstvo

Novi predsednik ŠOUM Dejan Glazer se bo s svojo ekipo zavzemal za ohranjanje in zagovarjanje pravic vseh študentk in študentov Univerze v Mariboru.

Člani Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru (ŠOUM) so na svoji 1. redni seji za predsednika ŠOUM izvolili Dejana Glazerja, študenta magistrskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Na njegov predlog so člani Študentskega zbora ŠOUM na 2. redni seji imenovali člane študentskega predsedstvaBernardo Jeraj, Klemna Zapečnika, Ano Helbl in Davida Boharja.

Ob imenovanju celotne ekipe se je predsednik ŠOUM članom študentskega zbora zahvalil za izkazano zaupanje in poudaril: “S svojo ekipo sodelavcev se bomo trudili uspešno uresničevati vse zastavljene cilje. V ŠOUM, kot uveljavljeni in priznani instituciji, si bomo še naprej prizadevali za razvoj dejavnosti, ki predstavljajo dodano vrednost vsem študentom Univerze v Mariboru, kot tudi celotni lokalni skupnosti. Hkrati se bomo zavzemali, da mora študentsko organiziranje tudi v prihodnje ostati avtonomno in popolnoma neodvisno od političnih strank, njihovih podmladkov ter raznih interesnih skupin. Primarni cilj Študentske organizacije Univerze v Mariboru je zagotoviti enakopravno dostopnost študija za vse študente ne glede na to, iz kakšnega socialnega okolja prihajajo. Ena od temeljnih nalog v naslednjem obdobju je tudi ohranjanje ter izboljšava sistema študentskega dela.”

ŠOUM, Bernardo Jeraj, Klemna Zapečnika, Ano Helbl, Davida Boharja, Dejan Glazer, študentsko predsedstvo
Predsednik ŠOUM 2019/2021- Dejan Glazer.

Študentsko predsedstvo sestavljajo predsednik, sekretar za izobraževanje in univerzitetno politiko, sekretar za socialna in zdravstvena vprašanja, sekretar za mednarodno sodelovanje ter sekretar za interesne dejavnosti študentov.

Študentsko predsedstvo je izvršilni organ Študentske organizacije Univerze v Mariboru in je v svojih pristojnostih odgovorno Študentskemu zboru ŠOUM, ta pa v tem mandatu šteje 19 članov, ki predstavljajo 19 članic Univerze v Mariboru.

 

 ŠOUM
 ŠOUM

Sorodni članki

Back to top button