IzobraževanjeKulsko

Osnovnošolska enačba, ki je zmedla internet

Na prvi pogled preprosta matematična enačba 8 ÷ 2 (2 + 2) je na Twitterju povzročila razgrete debate. Nekateri uporabniki so zatrjevali, da je odgovor 1, za druge je bila edina rešitev 16. Različne rezultate so kazali tudi kalkulatorji.

Matematična skupnost na Twitterju je običajno miren in urejen kotiček sicer kaotičnega svetovnega spleta. Konec julija pa se je nekdo odločil ta mir zmotiti z objavo matematičnega problema. Spodnja enačba je med internetno javnostjo zanetila burne debate in odprla vprašanje o tem, kako dobro poznamo osnovna pravila računanja, ki jih osnovno- in srednješolski učitelji učencem predstavljajo kot vrstni red operacij.

Kalkulatorji podali različne odgovore

Mnogi uporabniki so bili prepričani, da je pravilen odgovor 16. Drugi so vztrajali, da je pravi odgovor 1. Številni so se zaradi enačbe tudi zapletali v prepire; “Vidi se, da nekateri niste opravili srednješolske matematike,” so dejali eni, spet drugi so objavljali fotografije, na katerih je razvidno, da se celo dva različna elektronska kalkulatorja ne strinjata glede pravilnega odgovora pri identičnem vnosu enačbe. Svet ljubiteljskih matematikov, kjer sicer vedno obstajata pravilen in napačen odgovor, je zajel nemir. Kot že tolikokrat poprej – spomni se le Yanny/Laurel ali ugibanja barve obleke – je eno samo vprašanje razdvojilo internet.

Kalkulator
Celo kalkulatorji so kazali različne odgovore.

Seveda ima tudi zgornja enačba jasen in dokončen odgovor, če le igramo po pravilih, poimenovanih vrstni red operacij. Kot so nas opozarjali že naši osnovnošolski učitelji, vrstni red, v katerem izvajamo množenja, delitve, seštevanja ali odštevanja, lahko zelo spremeni rezultat enačbe. Kje se je torej skupnosti Twitterja zalomilo?

Dogovori so pomembni

Soočeni z 8 ÷ 2 (2 + 2), so se vsi na Twitterju strinjali, da je treba najprej sešteti 2 + 2 znotraj oklepaja. Seveda je 2 + 2 = 4. Torej vprašanje ostane le še 8 ÷ 2 × 4. Tu pa pride do delitve mnenj o tem, katera operacija ima prednost, deljenje ali množenje – učili so nas, da sta operaciji enakovredni. A če se odločimo za delitev je rešitev 4 × 4 = 16; če najprej izvedemo množenje, dobimo 8 ÷ 8 = 1.

Standardni dogovor, ki je hkrati tudi rešitev te matematične zagate, je reševanje enakovrednih operacij po vrstnem redu, od leve proti desni. Tako najprej delimo, pravilen odgovor pa je torej 16.

V svetu matematike so tako dvoumni zapisi sicer redki. Pogosteje vsebujejo oklepaje, ki jasno označujejo, ali je treba najprej izvesti deljenje ali množenje.

 

 DOSTOP.si / KA
 Unsplash

 

Sorodni članki

Back to top button