Delo

Podjetništvo: Kdo je samostojni podjetnik?

Če članek otvorimo z definicijo lahko rečemo, da je samostojni podjetnik fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja.

Samostojni podjetnik je pogosto uporabljen izraz kljub temu, da zakon o gospodarskih družbah dopušča uporabo zgolj besede Podjetnik ali kratice s.p.. V vsakem primeru gre za posamezno fizično osebo, ki samostojno nastopa v pravnem prometu. Družba večih podjetnikov namreč ne obstaja.

Samostojno podjetništvo ali s.p. je le ena izmed pravnoorganizacijskih oblik, v kateri se opravlja pridobitna dejavnost. Poleg slednje obstajajo tudi druge pravnoorganizacijske oblike. Nekatere izmed njih pa so Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), Delniška družba (d.d.), Zavod, Društvo in druge.

Posameznik, ki se odloča za to, da se bo prvič podal na podjetniško pot, najpogosteje izbere obliko samostojnega podjetništva. Ravno zato, ker ni zahtevan začetni vložek, je ta oblika najlažje dosegljiva začetnikom. Poleg tega, da denarni vložek v obliki osnovnega kapitala ni potreben, ima samostojno podjetništvo še nekaj prednosti. Na primer, ustanovitev s.p. je hitra in preprosta, stroški administracije so nizki, razpolaganje z denarjem pa je prosto.

Za konec lahko poudarimo še očitno. S tem ko se posameznik odloči za podjetniško pot, se odloči za poseben življenjski stil z mnogimi pozitivnimi platmi. Nekatere izmed njih so svobodno razporejanje časa, oseben življenjski stil, fleksibilen delavnik, zadovoljstvo pri samostojnem odločanju, zadovoljstvo ob ustvarjanju in izražanje lastne ustvarjalnosti.

 

 talentiran.si (vir)
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button