Izobraževanje

Podpora Ukrajini z možnostjo vključitve v študij na Univerzi v Mariboru

Na Univerzi v Mariboru z veliko zaskrbljenostjo in sočutjem spremljajo krizno situacijo v Ukrajini. Prebivalcem Ukrajine izražajo solidarnost, vsakdo bi moral imeti pravico do življenja v miru in svobodi.

UM pripravila vstopno spletno točko z informacijami

Tudi zato so na Univerzi v Mariboru pristopili k reševanju begunske krize in zavzeto iščejo rešitve, ki bodo v podporo študentom, visokošolskim učiteljem, raziskovalcem in ostalemu osebju, ki je z napori uspelo prebežati v Slovenijo, ter vsem, ki jih je vojno stanje prizadelo v njihovi domovini, na njihovih visokošolskih zavodih in raziskovalnih ustanovah.

V preteklosti se je izkazalo, da je v kriznih razmerah pomemben enoten in odločen nastop, posebej pri iskanju sistemskih in dolgoročnih rešitev.

Zavedajoč se, da krizna situacija kot posledica vojne v Ukrajini zahteva takojšnje rešitve, so na Univerzi v Mariboru vzpostavili enotno vstopno točko (v angleškem in slovenskem jeziku), ki je namenjena vsem tistim, ki so bili primorani zbežati iz vojnega območja in si želijo nadaljevati študij, so na študijski izmenjavi ali se želijo vpisati na študijski program Univerze v Mariboru. Vsebine se bodo ažurno dopolnjevale. Za vsa vprašanja, podporo in pomoč je na razpolago elektronski naslov ukraine@um.si.

Fromalni vpis za ukrajinske študente ne bo mogoč sredi leta, lahko pa se bodo vključili v študijski proces

Z željo, da študentom omogočijo takojšnje nadaljevanje visokošolskega študija in hkrati olajšajo integracijo v slovenski visokošolski sistem, so na UM pripravili predlog ukrepov, med katerimi je tudi oprostitev plačila šolnine ter prispevkov za študij vsem ukrajinskim državljanom.

Ker skladno s slovensko zakonodajo in splošnimi akti vpis med študijskim letom ni možen, ukrajinskim študentom ne morejo zagotoviti formalnega vpisa, jim bodo pa zagotovili vključitev v študijski proces v okviru izmenjav Erasmus za prehodno obdobje. Obveznosti, opravljene v tem času, bodo študentom priznane v okviru formalnega vpisa v študijski program za naslednje študijsko leto 2022/23, ko skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport načrtujejo sistemsko ureditev integracije študentov v terciarno izobraževanje.

Prav tako aktivno iščejo rešitve pri zagotavljanju namestitev v prostore stanovanjskih skladov, dijaških domov, študentskih domov, centrov šolskih in obšolskih dejavnosti ter ostalih primernih objektov v državni lasti.

Študenti imajo možnost tudi zaprositi za štipendijo, prav tako jim status študenta omogoča dostop do subvencionirane študentske prehrane, študentskega dela itd.

Društvo študentov psihologije Maribor ponuja psihološko pomoč v angleščini

Krutost vojne, beg, zapuščanje domovine in strah, soočanje z izgubo ter negotovost, kakšna bo prihodnost, prinese s seboj tudi veliko potrebo po psihološki pomoči. Društvo študentov psihologije Maribor tako nudi brezplačne zasebne pogovore v podporo duševnemu počutju in zdravju za študente, ki jih je prizadela kriza v Ukrajini. Podpora je na voljo v angleškem jeziku.

Vključevanje v pedagoški in/ali raziskovalni proces pa ne omogočajo samo študentom, temveč tudi visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter raziskovalcem iz Ukrajine. Eden izmed možnih načinov je dohodna mobilnost ali gostovanje za namen pedagoškega udejstvovanja in raziskovalnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+. Prav tako je možno vključevanje v raziskovalne in razvojne projekte ter druge aktivnosti, upoštevajoč vsebinske in finančne okvire projektov in drugih aktivnosti.

Podrobnejše informacije o podpori Ukrajini z možnostjo vključitve v študij na Univerzi v Mariboru v angleškem in slovenskem jeziku so dosegljive na univerzitetni spletni strani.

UM
UM

Sorodni članki

Back to top button