Priložnosti

Ponovno se odpira Banka idej, finančni sklad za mlade z idejami

MKC Maribor v letu 2023 znova odpira prostor za pobude mladih v okviru Banke idej, lokalnega sklada za mlade z idejami.

Pri MKC Maribor si želijo uresničevati oziroma mentorsko in finančno podpreti ideje, iniciative, projekte mladih med 15. in 29. letom, ki imajo pozitiven vpliv na lokalno skupnost v Mestni občini Maribor. Zato je nastala Banka idej, ki izhaja iz mednarodnega projekta YouthBank. MKC Maribor je projekt v sodelovanju z mladimi, člani Skrbniškega odbora Banke idej, prilagodil ter razvil za potrebe lokalnega okolja.

Primarni namen Banke idej je zagotavljanje manjših finančnih sredstev za projekte, ki jih pripravijo in izvedejo mladi med 15. in 29. letom starosti, projekti pa doprinašajo k razvoju lokalne skupnosti, še posebej posameznih mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor. Poleg zagotavljanja manjših finančnih sredstev nudi Banka idej mladim tudi proces usposabljanja z namenom pridobitve ali krepitve novih kompetenc in znanj za realizacijo lastnih idej.

Letos iščejo trajnostne rešitve na javnih površinah, ki bodo izboljšale stanje določene lokacije, jo inovativno predrugačile ali opozorile na potencial trajnostne spremembe s skupno akcijo.

Kontaktna oseba za več informacij, posvet, razvoj ideje in prijavo: eva.zunec@mkc.si

Bodi sprememba v mestu!

Primeri vsebinskih sklopov trajnostnih sprememb iz 2021

  • Duševno zdravje in zdrav način življenja: spodbujanje aktivnosti občanov, kot npr. gibanje v naravi, športno udejstvovanje, promocija trajnostne mobilnosti, skrb za duševno zdravje po pandemiji …
  • Urbana kulturna krajina: za olepšanje raznih urbanih elementov na javnih površinah mesta in/ali postavitev le teh, s poudarkom na rabi naravnih materialov, kot npr. klopi iz palet, koši za smeti, skulpture, poti, hoteli za žuželke in ptičje hišice/valilnice/krmilnice …
  • Koncept mestnih skupnin in javne lastnine: recimo mimobežnice s knjižnim gradivom, izmenjevalnice, so-uporaba, postavitev medgeneracijskih igral, prostora za druženje …
  • Urejanje okolja in varstvo narave: čistilne akcije, spodbujanje in/ali omogočanje recikliranja, ozelenjevanje javnega prostora in zasajevanje …
  • Trajnostni turizem in urbana dediščina mesta: izpostavljanje turistično zanimivih in/ali zgodovinsko pomembnih info točk, foto okvirjev in/ali spominskih plošč na javnih površinah v mestu, ustvarjanje pomenskih grafitov …

MKC Maribor
MKC Maribor

Sorodni članki

Back to top button