Zdravje

Poslanica ob 3. decembru – mednarodnem dnevu invalidov

Letošnje geslo združenih narodov je: "Zgradimo boljšo prihodnost: invalidom vključujoč, dostopen in trajnosten svet po COVIDu-19"

Slovenijo, Evropsko unijo in cel svet je v letošnjem letu zaznamovala predvsem epidemija virusa COVID-19. Zato je Mednarodni dan invalidov usmerjen v osveščanje glede tega problema v povezavi z invalidi in invalidnostjo ter  s tem tudi v razvoj družbe v prihodnosti. Invalidi so del te družbe in del prihodnosti ter ena ranljivejših skupin, katere se je epidemija dotaknila v največji meri. Zato mora tudi Slovenija trdno po zastavljeni poti Konvencije o pravicah invalidov in usmerjati svoje delovanje v smeri še bolj vključujoče, dostopnejše in trajnostno razvojne družbe za invalide.

V letih po ratifikaciji Konvencije je Slovenija pokazala, da v veliki meri uresničuje svoje obveznosti h katerim se je zavezala. Sprejela je vrsto vključujočih zakonov, ki invalidom omogočajo opolnomočenje njihovega življenja v družbi. Zavedamo se, da implementacija Konvencije o pravicah invalidov ni in ne bo nikoli dokončano delo. Družba se spreminja, spreminjajo se vrednote, način življenja, sistemi delovanja, spreminja se človeški vsakdan. Te spremembe so stalnica tako v družbi, kot v posameznikovem življenju. Epidemija je pokazala, da je bila Slovenija enako kot države EU in cel svet v začetku nepripravljena v borbo zoper COVID-19. S trajanjem epidemije  se vsak dan učimo kako se spopadati z novo nastalimi razmerami. Epidemija je povzročila spremembe v celotni družbi. Zagotovo bo pogled na svet od sedaj naprej v popolnoma drugačni luči.

Invalidi so največja manjšina v Sloveniji in Evropski uniji

Svet za invalide Republike Slovenije še vedno deluje predvsem kot posvetovalno telo. Ta je skozi leta svojega delovanja invalidom nudil podporo, predvsem skozi posvete in svetovanja. Vendar pa bi moral nositi še močnejšo vlogo organa pri uresničevanju in implementaciji Konvencije o pravicah invalidov. To se sedaj kaže še toliko bolj, ko so invalidi ranljivejši in njihovo stanje bolj negotovo. Kot največji manjšini tako v Sloveniji, kot v Evropski uniji je potrebno invalidom posvetiti posebno pozornost in jim zagotoviti še večji pomen v družbi. Zato mora imeti Svet za invalide Republike Slovenije moč nadzora in spremljanja aktivnosti države pri zagotavljanju invalidske politike. Slediti mora njenim aktivnostim za zagotavljanje večjega vključevanja invalidov v družbo, njihovo dostopnost brez katere ni moč zagotoviti celovite vključenosti in pri uresničevanju trajnostnega razvoja, ki bo invalidom zagotovil enakovredno življenje v družbi.

Združeni narodi z letošnjim geslom države podpisnice Konvencije o pravicah invalidov usmerjajo, k prevzemu nalog in odgovornosti. Te bodo invalidom tako med COVID-19 kot po njem, omogočile življenje brez bojazni do enakega obravnavanja ter da jim zagotovijo dostojno in predvsem enakovredno življenje v družbi v času epidemije in po njej. Svet za invalide Republike Slovenije pa bo spremljal razvoj in spodbujal aktivnosti, ki jih bo morala Slovenija invalidom zagotoviti.

 

Svet za invalide Republike Slovenije
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button