Izobraževanje

Projekt FF in FERI za učence in dijake Slovenščina na dlani dobiva nadgradnjo

Na mariborskih Filozofski fakulteti in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so v skupnem projektu že med leti 2017 in 2021 razvili interaktivno e-okolje za učenje slovenskega jezika, namenjenega šolarjem zadnje triade in dijakom srednjih šol. V novem projektu načrtujejo nadgradnjo in še boljšo uporabniško izkušnjo.

Projekt je bil v šolah pozitivno sprejet

V sklopu prvega projekta Slovenščina na dlani so pripravili prosto dostopno učno e-okolje, ki ponuja številne jezikovne vaje in razlage ter je uporabno za obogatitev pouka slovenščine v višjih razredih osnovne šole in v srednjih šolah.

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci povedala vodja projekta Natalija Ulčnik s Filozofske fakultete, je bil njihov sistem v šolskem prostoru pozitivno sprejet, tako med učenci in dijaki kot tudi med učitelji.

Letos in prihodnje leto bodo projekt nadaljevali ter tako po njenih besedah skušali spodbuditi še širšo rabo pri vseh, ki bi želeli na inovativen način preveriti, utrditi ali nadgraditi svoje znanje slovenskega jezika. V projektu sodelujejo tudi z učitelji slovenščine in njihovimi učenci oziroma dijaki, pri promocijskih aktivnostih pa tudi s Slavističnim društvom Maribor.

Vaje, slovarski opisi frazemov, obravnavanje besedila

E-okolje Slovenščina na dlani je dostopno na spletni strani http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/. Na podlagi najsodobnejših jezikovnih tehnologij ponuja številne vaje in naloge iz štirih vsebinskih sklopov – pravopisa, slovnice, frazemov in pregovorov ter besedil.

“Pravopisne in slovnične vaje so različnih zahtevnostnih stopenj in temeljijo na avtentičnih zgledih rabe. Ob tem pa so opremljene z razlagami jezikovnih pojavov in pravil, ki so posebej zbrane tudi v zavihku Znanje,” je pojasnila koordinatorica pravopisnega in slovničnega sklopa Špela Antloga, ki prihaja s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Frazeološki sklop ob vajah in razlagah ponuja tudi slovarske opise več kot 100 frazemov in 100 pregovorov, ki so na omenjeni spletni strani zbrani v zbirki Frida. Z brskanjem po njej je mogoče spoznati pomene in preko avtentičnih primerov tudi raznolike načine rabe frazeoloških enot.

Tudi na področju besedil je bil narejen pomemben korak, saj je, kot je povedala koordinatorica besedilnega sklopa Mira Krajnc Ivič, na enem mestu zbranih okoli 200 različnih avtentičnih pisnih in govorjenih besedil 26 besedilnih skupin. Te uporabnikom omogočajo razvijanje sporazumevalne jezikovne zmožnosti in kritično razumevanje obravnavanega besedila. Tovrstne zbirke doslej po njenih besedah v slovenskem prostoru še nismo imeli.

V pomoč pri reševanju izzivov so v učnem e-okolju na voljo sprotne krajše razlage. Gre za samostojno bazo grafično privlačnih razlag oziroma odgovorov na vprašanja ter nudi celovit pregled vseh štirih vsebinskih sklopov in se lahko uporablja kot svojevrsten jezikovni priročnik.

Sistem je brezplačen za vse

V sistem lahko brezplačno vstopajo vsi, ki želijo preveriti ali izboljšati svoje znanje slovenščine. “Kot učitelj lahko oblikujete skupine učencev, jim dodelite ustrezne naloge, določite roke za oddajo in spremljate njihove rezultate. Kot učenec lahko rešujete dodeljene naloge ali pa si samostojno oblikujete nabor tem in nalog,” je povedala koordinatorica promocijskih aktivnosti Andreja Bizjak. Kot je dodala, se njihova zahtevnost samodejno prilagaja učnemu napredku, za dosežene rezultate pa so uporabniki nagrajeni z virtualnimi nagradami in znanjem.

Projekt sofinancira ministrstvo za kulturo, zasnovo in razvoj učnega okolja pa je finančno podprl tudi Evropski socialni sklad.

STAkrog
Slovenščina na dlani

Sorodni članki

Back to top button