Štipendije

Roki za Državne in Zoisove štipendije, slednje imajo pol milijona evrov več

Na ministrstvu za delo so pripravili kratek pregled rokov prijav na razpise za različne štipendije. Za državno štipendijo je treba vlogo oddati ta mesec oz. septembra, za Zoisovo pa je rok 7. september oz. 7. oktober. V novem šolskem oziroma študijskem letu ministrstvo za Zoisove štipendije namenja pol milijona evrov več kot v preteklih letih.

Državne štipendije

Pri državnih štipendijah lahko dijaki in študenti kadarkoli med šolskim oz. študijskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do te štipendije. Ta jim pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Štipendija se dodeli za eno leto, prvo vlogo pa je treba oddati na pristojni center za socialno delo.

Dijaki in študenti naj vlogo za državno štipendijo vložijo v avgustu oz. septembru, da jo bodo ob izpolnjevanju pogojev prejemali s 1. septembrom oz. začetkom šolskega leta oz. s 1. oktobrom oz. začetkom študijskega leta, svetujejo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za podaljšanje priznanja pravice do državne štipendije ni treba vložiti vloge. O nadaljnjem prejemanju (napredovanje v višji letnik na isti ravni izobraževanja) namreč odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti.

Vlogo je treba oddati za prvo prejemanje državne štipendije na posamezni ravni izobraževanja. Če je dijak oz. študent v letošnjem letu zaključil posamezno raven izobraževanja in se s šolskim oziroma študijskim letom 2020/2021 vpiše v višjo raven izobraževanja, mora ponovno oddati novo vlogo, poudarjajo na ministrstvu.

Zoisove štipendije

Ob tem opozarjajo, da naj bodo dijaki in študenti pred začetkom novega šolskega/študijskega leta pozorni na rok za uveljavljanje Zoisovih štipendij. Vlogo je treba oddati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Rok za oddajo je 7. september za dijake in 7. oktober za študente (tudi za nadaljnje prejemanje po starem zakonu).

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu o štipendijah in v novem šolskem oz. študijskem letu ne prehajajo na višjo stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije predložiti najpozneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020. Vloga je dostopna na spletni strani sklada.

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 obiskovali prvi letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Vlogo se lahko odda od 15. junija do vključno 25. septembra na sklad, so še zapisali.

Na portalu Dostop.si vas poskušamo redno obveščati o dogajanju na področju štipendij. Pred časom smo naredili zbor štipendij za dijake in študente, ki so na voljo pri Javnem štipendijskem skladu RS. Vse o štipendijah pa lahko zbirno najdete v temu posebej namenjeni rubriki.

 

 STA
Unsplash

Sorodni članki

Back to top button