Delo

S projektom Aktivium do zaposlitve

Po mesecu intenzivnih izobraževanj so prvi udeleženci pripravljeni na zaposlitev

ŠOUM je za mlade brezposelne pripravil projekt Aktivium, ki jim skozi sodelovanje z delodajalcem, ki bo to mlado osebo zaposlil, omogoča pridobivanje znanj, veščin in kompetenc za bodoče delovno mesto.

Se še spomniš, kako so nam starši in stari starši včasih govorili, da bomo po končani šoli postali najbolj zaželena roba trga dela? Tovrstna mišljenja že dolgo več ne držijo, kar je prepoznalo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in zato razpisalo Projekt Inovativni projekti za zaposlovanje mladih s subvencijo za delodajalce, ki zaposlijo mlade do 30. leta starosti. Delodajalec lahko pridobi subvencijo, če za najmanj 12 mesecev zaposli nezaposlene mlade, ki so uspešno prestali usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje.

Aktivium pogovor
Vodja projekta Igor Jesih je delodajalcem in iskalcem razložil, kaj vse še morajo storiti po koncu izobraževanja.

Z enim izmed takih projektov je v začetku januarja pričela tudi Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM), ki bo vse do oktobra 2019 izvajala projektne aktivnosti v okviru projekta Aktivium. Cilj projekta je, da mladi v sodelovanju z delodajalcem pridobijo specifične veščine in znanja, ki jih ta delodajalec potrebuje. ŠOUM si želi, da izobraževanje opravi vsaj 130 brezposelnih mladih, 100 pa jih ob koncu dobi zaposlitev, zato bo v projekt vsak mesec vključena nova skupina udeležencev.

Prva skupina je z izobraževanjem že zaključila in tako pridobila ogromno znanj. Na začetku so se predavatelji posvetili predvsem profiliranju udeležencev in njihovih dosedanjih znanj, treningu komunikacije, nastopanja in poslovnega bontona. Po približno 30 urah je sledila delavnica o trgu dela in njegovih skrivnostih, ter kako samostojno voditi kariero. Na mreženjskem dogodku, ki se je ponovil še pred zaključnim delom aktivnosti, so se iskalci zaposlitve srečali z različnimi delodajalci in imeli možnost spoznavanja ter navezovanja stikov.

Aktivium prestavitev
Vsak udeleženec je pridobil potrdilo o opravljenem izobraževanju.

V drugem delu projektnih aktivnosti so bile na vrsti praktične delavnice. Na Hackatonu so bili sodelujoči postavljeni pred praktično nalogo, ki so jo morali rešiti v skupini ali posamezno, v drugi delavnici pa so se srečali z dejanskim delovnim okoljem, ki so ga spoznali s pomočjo delodajalcev.

Preden so se mladi iskalci zaposlitve in njihovi delodajalci zbrali na zaključku, so sestavili še akcijski načrt in opravili evalvacijo svojega dela. Evalvacija projekta in izobraževanja  je zajemala   primere dobrih praks in predloge za nadaljnje izboljšanje projektnih aktivnosti, udeleženci pa so tudi pridobili potrdila o opravljenem izobraževanju ter informacije o nadaljnjih korakih do dejanske zaposlitve. Ob koncu izobraževanja prve skupine je bil zadovoljen tudi koordinator projekta Aktivium, Igor Jesih, ki je poudaril, da bo kar 18 od 20 udeležencev pridobilo zaposlitev.

Aktivium kava
Ob kavici so udeleženci pregledali projektne aktivnosti in predali svoje komentarje.

Če tudi ti iščeš zaposlitev, si mlajši od 30. let in vpisan v evidenco brezposelnih, se lahko prijaviš v projekt Aktivium na spletni strani aktivium.si/, kjer najdeš tudi več informacij o izobraževanju.

Projekt delno financira Evropska Unija, Evropski socialni sklad, v okviru prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

Urška KUR
Urška KUR
 Miha HORVAT, Nejc VEHOVEC

Sorodni članki

Back to top button