IzobraževanjePriložnosti

Si ob študiju uspešen tudi drugje? Prijavi se za nagrade Univerze v Mariboru

UM želi med svojimi študenti prepoznati tiste, ki so aktivni na športnem, kulturnem, inovacijskem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva. Rok za prijavo je 8. april 2024.

Poteguješ se lahko za naslednje nagrade:

  • Nagradi Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
  • Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
  • Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
  • Listino za naj prostovoljca študenta UM.
  • Listino za prispevek k inovacijski dejavnosti študentov UM.

Nagrade se podeljujejo študentom I., II. in III. bolonjske stopnje. Kako kandidiraš? V razpisanem roku oddaš vlogo, ki izkazuje vsebinsko skladnost z zahtevanimi merili določenimi v pozivu h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru. Kandidiraš lahko za eno izmed nagrad Univerze v Mariboru.

Vlogo oddaš na predpisanem obrazcu, obvezno pa priložiš še dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje meril. Kakšna so merila za kandidiranje na nagrade Univerze v Mariboru, si lahko prebereš v pozivu, ki je skupaj z obrazcem in ostalimi vlogami dostopen na spletni strani Študentskega sveta UM.

Vloge, ki ne bodo prispele na zgoraj naveden naslov v predpisanem roku in bodo prispele po poteku tega roka, bodo zavržene kot prepozne.

Študentski svet Univerze v Mariboru bo o prejetih vlogah odločil do konca meseca aprila 2024 na svoji seji in podal predloge za posamezne nagrade Komisiji za podelitev naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru, ki posreduje predloge za podelitev naslovov, priznanj in nagrad, za katere je sprejela pozitivno mnenje, Senatu Univerze v Mariboru, ki odloči o podelitvi naslovov, priznanj in nagrad.

ŠSUM
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button