KulturaPriložnosti

ŠOUM prireja natečaj za najboljšo kratko študentsko ljubezensko zgodbo

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) v sodelovanju s Študentsko založbo Litera razpisuje literarni Natečaj za najboljšo kratko študentsko ljubezensko zgodbo.

Nagrade za literarni natečaj

Nagrade natečaja za prve tri kandidate so sledeče:

  • Prva nagrada: Izid knjige v rednem programu pri Študentski založbi Litera
  • Druga nagrada: Paket knjig Študentske založbe Litera po lastnem izboru nagrajenca v vrednosti 200,00 EUR.
  • Tretja nagrada: Paket knjig Študentske založbe Litera po lastnem izboru nagrajenca v vrednosti 100,00 EUR.

Razpis je odprt od 16. 11. do vključno 16. 12. S prijavo na natečaj se avtorji strinjajo z objavo v skupni publikaciji (knjigi) in z obdelovanjem osebnih podatkov za namen izvedbe tega literarnega razpisa. Nagrajenci bodo obveščeni v roku 21 dni po zaključku razpisa.

Pravila natečaja

Kandidati se bodo lahko prijavili na podlagi razpisa, ki bo vseboval naslednje pogoje:

  • Natečaj je namenjen in odprt za vse študente, ki imajo status študenta ali absolventa.
  • Avtorji lahko sodelujejo z eno izvirno, še neobjavljeno kratko zgodbo. Če zgodba ni ustrezna, ni izvirna ali pa je bila objavljena že predhodno, se kandidata izloči iz natečaja.
  • Besedilo zgodbe naj bo obojestransko poravnano, pisava naj bo Times New Roman, velikost črk 12, razmik med vrsticami pa 1,5.
  • Dolžina naj ne presega 7.000 znakov s presledki (cca. 3 A4 strani).
  • Besedila avtorji oddajajo samo preko interneta in sicer po elektronski pošti na naslov: natecaj@soum.si, do vključno 16. 12. 2021. Besedilo je potrebno oddati v obliki PDF datoteke.
  • Zraven poslanega besedila je prav tako potrebno napisati ime in priimek ter kontaktne podatke avtorja (naslov ter elektronski naslov ali telefonska številka). Skenirati in priložiti je potrebno tudi veljavno potrdilo o statusu študenta oziroma absolventa. Vse poslane kratke zgodbe bodo ustrezno šifrirane in kot take poslane komisiji v ocenjevanje.

Pritožba na izbor ni mogoča. Organizator razpisa vsem avtorjem, katerih dela ne bodo nagrajena, zagotavlja, da prejetih besedil ne bo predelal. Prejeta besedila se ne vračajo.

Poslana besedila bo ocenjevala štiričlanska komisija v sestavi: Feri Lainšček, Vinko Möderndorfer, Orlando Uršič in Patricija Sedminek.

Komisija bo svojo odločitev objavila na spletni strani ŠOUM v roku 21 dni po roku za oddajo, avtorji pa bodo obveščeni preko kontaktnih podatkov, ki jih bodo posredovali zraven poslanega besedila.

Dodatna vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na email naslov: ziva.waldhutter@soum.si

Lepo vabljeni k sodelovanju!

ŠOUM
ŠOUM

Sorodni članki

Back to top button