Kulsko

Sploh veš, kaj pomeni demokracija?

Kdo tvori vlado in kakšna je sestava parlamenta? Demokracija, parlament, vlada. Pojmi, ki jih slišimo in uporabljamo na dnevni bazi. Pojmi, o katerih marsikdo nima pojma.

Kaj pomeni demokracija?

Danes govorimo o sodobni demokraciji, ki pomeni obliko posredne demokracije, pri kateri oblast izvajajo izvoljeni predstavniki. Ti v imenu ljudstva sprejemajo odločitve. Z izvolitvijo je predstavnikom podeljen mandat, ki ga je mogoče razumeti kot pooblastilo ljudstva, ki izvoljenega predstavnika pooblašča, da zastopa interese svojih volivcev. Ti delujejo v parlamentu, ki v predstavniški demokraciji pomeni poglavitno institucijo, saj izvaja zakonodajno funkcijo. To pomeni, da je med njegovimi najpomembnejšimi nalogami sprejemanje predlaganih zakonov, ratificiranje mednarodnih pogodb, sprejemanje državnega proračuna ter nadzorovanje vlade.

Kdo deluje v parlamentu?

V parlamentu deluje državni zbor, sestavljen iz 90 poslancev in se voli za štiri leta. Poslance Ustava RS opredeljuje kot predstavnike vsega ljudstva.

Veš kakšna je sestava parlamenta in kdo v njem deluje?

Svojevrstna posebnost naše države je državni svet. Državni svet je zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov, in lahko državnemu zboru predlaga sprejem zakonov, daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti, zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča, zahteva razpis referenduma ali zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena. Državni svet ima 40 članov, ki se volijo za dobo petih let.

Kdo tvori vlado?

Vlada je telo izvršilne oblasti, ki določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. Sestavljajo jo predsedniki in ministri, ki so skupaj v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni državnemu zboru. V ta namen izdaja predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države.

Več o demokraciji in njenem izvajanju, o temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah ter ureditvi oblasti v Sloveniji in EU, si preberite tukaj.

 

 mlad.si
 Pixabay

Tagi

Uredništvo DOSTOP.si

Administrator portala DOSTOP.si.

Sorodni članki

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to top button
Close
Close