Štipendije

Ustanova Ivana Cankarja razpisuje štipendije za dijake in študente

Dobrodelna ustanova Ivana Cankarja za štipendiranje (v nadaljevanju: Ustanova Ivana Cankarja) razpisuje 2 štipendiji za šolsko/študijsko leto 2023/2024. Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki/dijakinje ali študenti/študentke.

Letos Ustanova Ivana Cankarja podeljuje tudi dodatno štipendijo za vlagatelje iz poplavljenih območij, ki so bili prizadeti v nedavni ujmi. Okvirna višina štipendije znaša 140 evrov za dijake oz. 160 evrov za študente.

Vlagatelj mora za pridobitev štipendije izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ima status rednega dijaka/študenta;
  • je državljan Republike Slovenije;
  • ima stalno prebivališče v Sloveniji najmanj 2 leti pred oddajo vloge;

Obvezno mora vlagatelj priložiti potrdilo o vpisu in potrdilo o stalnem prebivališču. Priporočeno pa je, da vlagatelj predloži tudi neobvezne listine, ki so lahko:

  • potrdila o doseženem učnem uspehu;
  • potrdila o sodelovanju na področju športa, kulture in drugih dejavnosti;
  • druge listine, ki izkazujejo vlagateljevo udejstvovanje na različnih področjih.

Poleg zgoraj navedenih obveznih dokazil mora vlagatelj obvezno priložiti tudi motivacijsko pismo v katerem opiše razloge za prijavo in druge osebne okoliščine, ki lahko vplivajo na dodelitev štipendije.

Komisija, ki je sestavljena najmanj iz treh članov, bo o dodelitvi štipendije odločila na podlagi preverjanja dokazov o izpolnjevanju pogojev in na podlagi presoje, ki jo bodo omogočale informacije iz neobveznih listin, ki jih bo vlagatelj predložil vlogi in motivacijskemu pismu.

Vse zainteresirane vabijo, da vlogo z vsemi prilogami oddajo najkasneje do 15. septembra 2023 na naslov:

Ustanova Ivana Cankarja za štipendiranje,
Trstenjakova 8,
1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu: ustanovaivanacankarja@gmail.com.

Romana Tomc / Ustanova Ivana Cankarja
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button