Okolje

V 2022 smo na prebivalca ustvarili najmanj odpadkov doslej

V Sloveniji je leta 2022 nastalo 1359 kilogramov odpadkov brez mineralnih odpadkov na prebivalca. To je 12 odstotkov manj kot predlani in najmanj doslej. Zmanjšanje je v največji meri posledica precejšnjega upada količin nastalih odpadkov iz termičnih procesov, je sporočil statistični urad.

Lani so obdelali 1228 kilogramov odpadkov na prebivalca oz. štiri odstotke manj kot predlani. Razmerje med obdelanimi in nastalimi odpadki brez mineralnih odpadkov se je povečalo za sedem odstotnih točk. Količina vseh nastalih odpadkov brez mineralnih odpadkov na prebivalca se je v zadnjem desetletju zmanjšala za skoraj 350 kilogramov, količina obdelanih pa za nekaj več kot 200 kilogramov na prebivalca.

Lani so bili komunalni odpadki reciklirani v največji meri doslej. Ta je bila lani 62-odstotna oz. skoraj dve odstotni točki višja kot predlani. To je predvsem posledica zmanjšanja količin nastalih komunalnih odpadkov. V primerjavi z letom 2012 je bila stopnja recikliranja komunalnih odpadkov višja za 20 odstotnih točk.

Stopnja recikliranja vseh vrst odpadkov brez mineralnih odpadkov je bila več kot 79-odstotna. To pa je bilo šest odstotnih točk manj kot predlani, a prav toliko več kot leta 2012. Stopnja odlaganja odpadkov brez mineralnih odpadkov je znašala nekaj manj kot pet odstotkov ali približno enako kot leto prej. V primerjavi z letom 2012 je bila devet odstotnih točk nižja.

Evropski teden zmanjševanja

Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki bo letos potekal med 18. in 26. novembrom, je največji in najuglednejši okoljevarstveni projekt v EU, namenjen ozaveščanju o zmanjševanju količine odpadkov. SURS ob tem navaja nekaj podatkov o odpadkih v evropskih državah.

  • V EU se 40 % nove plastike in 50 % novega papirja nameni za embalažo.
  • V Sloveniji je leta 2022 nastalo približno 317.000 ton odpadne embalaže. To je skoraj 10 % več kot v predkoronskem letu 2019.
  • Embalaža predstavlja 30 % vseh nastalih komunalnih odpadkov.
  • Tretjina odpadne embalaže je bila zbrana kot mešana, tretjina kot papirnata in kartonska. Steklena, lesena in plastična embalaža so predstavljale vsaka po desetino.
  • Pravilno ločevanje odpadkov je ključno. Le tako je odpadno embalažo mogoče ustrezno reciklirati, sežgati ali ponovno uporabiti.

STA, SURS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button