Izobraževanje

DITKO: ali poznamo spletne jezikovne priročnike?

Na Inštitutu za medijske komunikacije FERI se končuje dvoletni projekt promocije spletnih jezikovnih priročnikov.

Inštitut za medijske komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru je zaključil dvoletni promocijski jezikovni projekt. Namen projekta Moj jezik v digitalnem svetu – DITKO, ki ga financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, je bil uporabnikom različnih družbenih skupin, od študentov prek delovno aktivnega prebivalstva do upokojencev, približati spletne jezikovne priročnike. Ti so lahko še posebej uporabni pri šolanju, študiju, delu ali drugih vsakodnevnih opravilih. Znotraj dvoletnega projekta so vzpostavili različne promocijske aktivnosti, kot so spletna stran ditko.si, strani na družbenih omrežjih, pripravljali so praktične delavnice in izvedli raziskavo o seznanjenosti javnosti s temi jezikovnimi priročniki.

Projekt Moj jezik v digitalnem svetu – DITKO

ditko, Inštitut za medijske komunikacije, FERI, Moj jezik v digitalnem svetu,

Projekt Moj jezik v digitalnem svetu, poimenovan DITKO, je na Inštitutu za medijske komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru nastal z zavedanjem, da jezikovni priročniki že dolgo niso več le v knjižni obliki, ampak so danes najširše dostopni prek spleta, na telefonih, tablicah in računalnikih. V sklopu projekta DITKO so vzpostavili enotno spletno stran ditko.si s predstavitvijo vseh spletnih jezikovnih priročnikov, ki so danes na voljo za slovenščino. Komunikacijo so razširili še na družbene medije in tako v času trajanja aktivnosti opozarjali na dostopnost spletnih jezikovnih virov pri reševanju različnih jezikovnih vprašanj: “Uporabnike smo v digitalnem okolju seznanjali, kako poiskati odgovor na jezikovno dilemo, in jim tako predstavljali prednosti uporabe spletnih jezikovnih priročnikov,” razlaga vodja projekta izr. prof. dr. Suzana Žilič Fišer.

Čeprav marsikdo že pozna spletni dostop do njih, pa so delavnice v okviru projekta DITKO obiskali mnogi, ki spletnih jezikovnih priročnikov niso poznali ali pa so poznali le nekatere izmed njih: “Z uporabniki smo se na praktičnih delavnicah sprehodili skozi konkretne jezikovne zagate in na praktičnih primerih pokazali uporabo jezikovnih priročnikov. Pokazalo se je, da uporabniki poznajo le posamezne slovarske portale, pa še te zelo površinsko. Po drugi strani so bila vprašanja o jezikovnih dilemah pogosto izpostavljena. Na delavnicah smo se z uporabniki sprehodili skozi spletne jezikovne priročnike v iskanju odgovorov na te dileme in jim pokazali, da so odgovori samo nekaj klikov stran, če le vemo, kje in kako iskati,” razlaga izr. prof. dr. Darinka Verdonik, strokovna vodja projekta.

Raziskava o skrbi za slovenščino

ditko, Inštitut za medijske komunikacije, FERI, Moj jezik v digitalnem svetu,

V sklopu projekta je nastala tudi raziskava o zanimanju različnih ciljnih skupin za skrb za slovenščino: “Raziskava nam je dala pomembne podatke o tem, kako uporabniki gledajo na materni jezik, na njegovo rabo, kako dobro spoznajo spletne jezikovne priročnike, kakšna se jim zdi njihova uporabnost in uporabniška izkušnja,” razlaga Žilič Fišerjeva in dodaja, da je “vprašanje maternega jezika v primerjavi z jeziki, ki dominirajo v globalnem okolju, pomembno kulturno, pa tudi identitetno vprašanje“. Z zavedanjem o pomenu in načinu rabe jezika avtorji projekta ohranjajo spletno stran ditko.si, ki še naprej ostaja dostopna in tako kot edina v Sloveniji združuje dostop do vseh razpoložljivih spletnih jezikovnih priročnikov iz ene točke.

 

 FERI
FERI

Sorodni članki

Back to top button