Izobraževanje

71 mladim iz 11 organizacij po vsej Sloveniji priznanja MEPI

Na Brdu pri Kranju so včeraj 71 mladim, ki prihajajo iz 11 institucij po vsej Sloveniji, v okviru Mednarodnega priznanja za mlade (MEPI) podelili zlata priznanja za leto 2023. Gre za osmo generacijo »Zlatnikov«, mladih, ki so uspešno zaključili ta svetovno priznan program osebnega razvoja. MEPI osebam med 14. in 25. letom starosti omogoča, da z aktivno udeležbo na različnih področjih odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. V letošnjem letu obeležuje že 25 let izvajanja v Sloveniji, v tem času se je v program vključilo že več kot 16.000 mladih.

Na dogodku, ki je potekal pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar, so počastili 71 mladih, ki so uspešno zaključili program MEPI. »Zlatniki« prihajajo iz 11 različnih izvajalskih organizacij iz vse Slovenije.

Andreja Černič Anžur, izvršna direktorica Zavoda MEPI, je ob podelitvi priznanj izpostavila: »Program MEPI je šola za življenje, ki temelji na praktični izkušnji in mlade opremlja za samostojno in odgovorno življenje. Ponosni smo, da smo letos povezali več kot 400 mentorjev prostovoljcev in 1.500 področnih inštruktorjev s 1.887 mladimi iz 78 različnih šol in organizacij. Za vse nas smo soustvarili več kot 68.500 prostovoljskih ur. Hvala vsem udeležencem, podpornikom, partnerjem in izvajalcem, ki omogočate, da se MEPI širi in razvija ter tako soustvarjate našo svetlo skupno prihodnost.«

Kaj je program MEPI?

Program MEPI, ki ga sicer izvajajo v več kot 130 državah po svetu, ima tri stopnje – bronasto, srebrno in zlato. Hkrati ima tudi štiri področja, ki mlade spodbujajo k aktivnemu preživljanju prostega časa (rekreativni šport, veščine, prostovoljstvo, pustolovske odprave in dodatno področje na zlati stopnji – projekt Neznani prijatelj). Koncept programa temelji na učenju iz lastnih izkušenj in vsakemu posamezniku prilagojenem programu dejavnosti v prostem času.

Iz širokega nabora aktivnosti si vsak posameznik oblikuje program, odrasli pa jim nudijo oporo in svetovanje ter posebna znanja. Skladno z načelom netekmovalnosti vsak udeleženec programa MEPI tekmuje le sam s sabo in s svojimi cilji. Merilo za pridobitev priznanja MEPI tako temelji na izboljšanju znanj ali sposobnosti udeleženca glede na njegove individualne cilje.

Program mlade opremi s številni kompetencami, kot so komunikacija, sodelovanje, reševanje problemov, kreativnost in kritično mišljenje, vodenje, pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost in druge. Med učinki programa so tudi krepitev zavedanja mladih o pomenu varstva okolja, krepitev enakosti med spoloma, zmanjševanje stopnje nasilja, izboljševanje učnega uspeha, krepitev zaposljivosti mladih, večja participacijo mladih v civilni družbi in krepitev zdravja.

Mladi pridobljene spretnosti uporabljajo v življenju

Program MEPI se izvaja v nevladnih organizacijah, mladinskih centrih, osnovnih in srednjih šolah, vzgojno-izobraževalnih zavodih, mladinskih domovih in podjetjih.

Jože Bogataj, ravnatelj Gimnazije Škofja Loka, kjer program izvajajo že od leta 2004, vsako leto pa se zanj prijavi okoli 10 % učencev, pravi: »MEPI je poligon za razvijanje talentov in raznolikih spretnosti, ki jih mladi s pridom uporabljajo pri pouku, in kar je še bolj pomembno, v svojem življenju. Progam ni tekmovalen in prav zato je njegova dodana vrednost tudi ekipno delo, prepoznavanje priložnosti in posledično postavljanje in uresničevanje osebnih ciljev. Predvsem pa to, da se imajo mladi priložnost spoznati z aktivnostmi na različnih področjih, kar je pomembno za njihov nadaljnji razvoj. Verjamem, da bo MEPI ob pomoči regijskih in nacionalnih koordinatorjev in ob podpor učiteljev med mladimi živel še dolgo.«

Tudi Sabina Gabrijel, višja svetovalka za družbene dejavnosti na Občini Škofja Loka, izpostavlja, da je MEPI že več kot 20 let pomemben del lokalne skupnosti: »Temelj programa že od vsega začetka predstavljajo MEPI mentorji, to so ljudje, ki razumejo nujnost dodatnega, neformalnega učenja in imajo posluh tako za mlade kot za potrebe skupnosti. Mladi, ki se pridružijo programu, postajajo aktivni člani družbe, saj se preizkušajo na številnih področjih ter pri tem osebno rastejo. S tem bogatijo našo družbo in pridobivajo neprecenljive izkušnje za življenje. Zato je MEPI v vseh pogledih dragocen košček v mozaiku prizadevanj za bolj kakovostno življenje občanov v naši občini.«

Program, ki kompetence mladih nadgrajuje že od 1997

V Slovenijo je program MEPI vstopil leta 1997. Po nevladnih organizacijah se je organizirano začel širiti leta 1999, leta 2004 pa je prvič vstopil v osnovne in srednje šole. V 25 letih izvajanja programa pri nas je bilo v njega vključenih že 1000 prostovoljcev, 150 institucij in več kot 16.000 mladih, od tega jih je 550 prejelo zlato priznanje.

Ob obletnici so aprila letos v Celju otvorili priložnostno razstavo, ki predstavlja program in osebne zgodbe udeležencev. Z razstavo želijo MEPI in njegove prednosti približati širši javnosti. Tako je razstava v letošnjem letu poleg Celja obiskala kraje v osrednji Sloveniji in Hrastnik, v letu 2024 pa bo gostovala še v preostalih krajih, kjer izvajajo program MEPI.

MEPI / AA

Sorodni članki

Back to top button