Zdravje

Odpravljena bo diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti pri darovanju krvi

S 1. julijem letos bo vnaprejšnje in trajno odklanjanje krvodajalcev zgolj na podlagi njihovih osebnih okoliščin spola in spolne usmerjenosti odpravljeno, sta sklenila razširjena strokovnega kolegija za transfuzijsko medicino in infektologijo. Tako bodo pri merilih za izbor darovalcev ocenjevali tveganost spolnega vedenja potencialnih darovalcev.

Do spremembe je prišlo po prijavi

Odločitev je sporočil zagovornik načela enakosti. Spomnil je, da je po prejetju prijave o diskriminaciji vseh istospolno usmerjenih moških pri krvodajalstvu decembra 2021 ugotovil, da je ta različna obravnava oseb pri krvodajalstvu le na podlagi njihovega spola in spolne usmerjenosti diskriminatorna.

Tako je odločil, ker je s testom sorazmernosti ureditve ocenil, da avtomatična in trajna prepoved darovanja krvi za vse moške, ki so imeli spolne odnose z moškimi, ni povsem ustrezen, niti edini možen in tudi ne sorazmeren ukrep za zagotavljanje neoporečnosti darovane krvi.

Po oceni zagovornika trajna prepoved darovanja krvi samo za istospolno usmerjene in biseksualne moške ne more biti ustrezno sredstvo za zagotavljanje varnosti darovane krvi.

Neoporečnost darovane krvi je odvisna od spolnega vedenja, ne pa usmerjenosti

Ukrep vnaprejšnje in trajne prepovedi darovanja krvi za vse moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, po oceni zagovornika ni nujen oziroma edini možen za zagotavljanje varnosti darovane krvi. Za doseganje tega cilja bi darovanje lahko prepovedali začasno in samo tistim, ki imajo več partnerjev ali tvegane spolne odnose.

“Možnost prenosa virusa HIV in drugih virusov, ki se prenašajo s krvjo, je namreč predvsem odvisna od spolnega vedenja, ki pa s spolom in spolno usmerjenostjo ni nujno povezano. Vsa darovana kri pa se že vrsto let tudi preverja na morebitno prisotnost nekaterih virusov. Poleg trajne prepovedi darovanja krvi za moške, ki so imeli spolne odnose z moškimi, je torej že v veljavi še dodaten način zagotavljanja varnosti krvi,” je opomnil.

Zagovornik je ugotovil tudi, da ukrep med drugim ohranja in širi predsodke o istospolnih odnosih kot takih in utrjuje stigmatizacijo istospolne usmerjenosti. Stigmatizacija istospolne usmerjenosti pa sama po sebi ne zagotavlja večje varnosti v krvodajalstvu.

Prepoved darovanja krvi bo lahko le začasna

Zagovornik je tako decembra 2021 v obravnavani zadevi ugotovil diskriminacijo. Z odločbo je seznanil ministrstvo za zdravje in Zavod RS za transfuzijsko medicino. Slednji je že med postopkom ugotavljanja diskriminacije navedel, da bodo tudi v Sloveniji z letom 2022 v veljavi le še začasne prepovedi darovanja krvi, izbor krvodajalcev pa bo odvisen od tveganosti njihovega spolnega vedenja ne glede na njihov spol ali spolno usmerjenost.

Kot kaže, se napoved zdaj uresničuje. S 1. julijem bo na podlagi sklepov razširjenih kolegijev za transfuzijsko medicino in infektologijo izbor krvodajalcev spremenjen. “Ukinja se trajna odklonitev darovanja krvi zaradi spolne usmerjenosti in spolnega vedenja, ki jo nadomešča začasna odklonitev, odvisna od tveganosti posameznikovega spolnega vedenja,” so zapisali.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button