Izobraževanje

Študij na univerzi po preklicu epidemije je mogoč, a bo drugačen

Na univerzah bodo zaživele nujne aktivnosti, ki jih ni mogoče opravljati prek spleta.

Univerze bodo še vedno skušale čim več programa izvesti preko spleta. Nekatere dejavnosti pa bodo vendarle preselili v običajno študijsko okolje. V to kategorijo spadajo predvsem raziskovalno delo in usposabljanja. Zato so na univerzah izdali ustrezna navodila svojim zaposlenim in študentom.

Univerza v Mariboru

Na Univerzi v Mariboru (UM) so sporočili, da imajo študentje od 18. maja spet dovoljenje za vstop, a samo za nujne aktivnosti, ki jih ni možno izvesti na daljavo.

Delavci UM se bodo v delovni proces vračali postopno. Študente pa bodo pravočasno obvestili, katerih aktivnostih se morajo udeležiti na lokacijah v stavbah UM.

Mariborska univerza je izdala tudi varnostni protokol za opravljanje dela. Protokol med drugim poleg splošnih določil v boju z epidemijo določa še čim manjše število oseb v skupnih prostorih. Zajema tudi, da naj, kolikor je mogoče, puščajo odprta vrata prostorov, da bi se zmanjšal fizični kontakt s kljukami.

Varnosti protokol je na voljo na spletni strani um.si.

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani (UL) je sprejela priporočila, po katerih se študijski programi v študijskem letu 2019/2020 izvedejo preko spleta, kjer je to možno. Izjeme so vse oblike pedagoškega dela, ki jih ni mogoče izvajati na tak način ali v prilagojeni obliki in so nujne za dokončanje študijskih obveznosti.

Med temi so individualno delo z mentorjem, raziskovalno delo ali usposabljanje, če to omogoča ustanova. Za druge oblike pouka morajo biti zagotovljeni nekateri pogoji, kot so fizična razdalja, umivanje in razkuževanje rok in ustrezna varovalna oprema, prilagojena glede na vrsto dejavnosti.

Pri preverjanju znanja na UL še vedno priporočajo izvedbo ustnih izpitov in zagovorov zaključnih del preko spleta. Izpite s fizično prisotnostjo bodo dovolili le, če drugače preverjanja ne bo mogoče izvesti.

Od 18. maja bodo omogočili tudi uporabo fakultetnih knjižnic za študente. Več informacij je na voljo na uni.lj.si.

Univerza na Primorskem

Tudi Univerza na Primorskem (UP) je sporočila, da je od danes dovoljeno praktično delo študentov (laboratorijske vaje, klinične vaje, terenske vaje) in druge oblike pedagoškega dela, ki jih ni mogoče izvesti spletno, ter delo z mentorjem.

Pisno preverjanja bodo izvajali v prostorih univerze, če ga ne bo mogoče ustrezno nadomestiti z drugimi oblikami. Navodila za bivanje v študentskih domovih v času veljavnih ukrepov pa bodo študentje dobili na spletni strani študentskih domov te univerze.

Študentje in zaposleni bodo morali pred prvim vstopom v stavbe te univerze tudi podpisati izjavo, s katero jamčijo, da so zdravi, so še zapisali v obvestilu na spletni strani. Dodajajo, da pedagoški proces in preverjanje znanja še vedno izvajajo prilagojeno.

Dodatne informacije so na voljo na upr.si.

 

 STA
arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button