Izobraževanje

Izzivi moderne družbe povečujejo potrebo po strokovnjakih za tehniško varnost

Tehnološki razvoj naše družbe postavlja nove zahteve in ustvarja nova tveganja, prinaša pa tudi boljša sredstva za njihovo preprečevanje in upravljanje. Koncentracije ljudi, nevarnih kemikalij, energije, informacij in drugih pomembnih dejavnikov se povečujejo, zaradi česar so ob nezgodah posledice lahko bistveno hujše, kot so bile v preteklosti. S tem se povečuje tudi potreba po visoko usposobljenih strokovnjakih, ki znajo prepoznati nevarnosti in določiti ukrepe za čim bolj varno in zdravo delovno ter življenjsko okolje.

Pravočasno predvidevanje tveganj

Zaradi hitrega napredka modernih tehnologij in ekstremnih vremenskih pojavov, ki lahko povzročijo veliko poslovno škodo, imajo analize tveganj in premišljeno upravljanje s tveganji vse večji pomen za podjetja in druge organizacije. Posledice nezgod so danes bistveno resnejše kot v preteklosti, kar zahteva napredno znanje in veščine na področju tehniške varnosti.

Študijski program Tehniška varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (UL FKKT) odgovarja na potrebo po inženirjih, specializiranih za reševanje kompleksnih problemov v zvezi s poklicno, procesno in požarno varnostjo ter varstvom okolja.

Preprečevanje poškodb, bolezni in nezgod na delovnem mestu

Neustrezna varnost pri delu vodi v poškodbe, dolgotrajne bolezni, invalidnosti in – v najhujših primerih – delovne nezgode s smrtnim izidom. Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) je v lanski analizi napovedala, da je med letoma 2020 in 2029 pričakovati dodatnih 27.041 smrti na delovnem mestu, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, navaja portal Zveze svobodnih sindikatov.

Tehniška varmost
Področje tehniške varnosti je izjemno pomembno z vidika zdravja zaposlenih in škodljivih vplivov na okolje.

Na podlagi evropske statistike, ki je upoštevala podatke za vseh 27 držav EU v letu 2020, je prišlo v primerjavi z letom 2019 do poslabšanja trendov, saj se je število smrtnih nezgod pri delu povečalo kar v 12 državah. Po podatkih NIJZ je bilo v Sloveniji v letu 2022 prijavljenih 17.214 poškodb pri delu, od tega je bilo 17 takih, ki so imele za posledico smrt.

Doc. dr. Barbara Novosel s FKKT poudarja, da je »področje tehniške varnosti izjemno pomembno ne le z vidika zdravja zaposlenih in škodljivih vplivov na okolje, temveč tudi s finančnega vidika, saj lahko investitorji in kupci izgubijo zaupanje v podjetje, če pride do varnostnega incidenta, prav tako je težko nazaj pridobiti zaupanje lokalne skupnosti.«

Pomanjkanje inženirjev tehniške varnosti

Trenutno obstaja pomanjkanje kvalificiranih kadrov na področju tehniške varnosti. Ocenjuje se, da je v Sloveniji trenutno približno 600 delovnih mest, ki so nezasedena ali pa so zasedena s kadri brez ustrezne izobrazbe. To predstavlja priložnost za diplomante študijskega programa Tehniška varnost, da s svojim znanjem, izkušnjami in veščinami prispevajo k izboljšanju varnosti in učinkovitosti v različnih sektorjih družbe.

Študijski program Tehniška varnost je edinstven na svetu, saj zajema tako področja poklicne, procesne in požarne varnosti kot tudi varstva okolja. Potrebe po diplomantih programa na trgu dela so večje, kot je dejansko število diplomantov, zato med njimi praktično ni nezaposlenih. Še več, zaradi pomanjkanja tega kadra, so njihove plače relativno visoke.

Tehniška varmost
Študij tehniške varnosti zajema tako področja poklicne, procesne in požarne varnosti kot tudi varstva okolja.

Perspektiven študij in dobre zaposlitvene možnosti

Ena od ključnih lastnosti študijskega programa Tehniška varnost je interdisciplinarnost, saj pedagoško in raziskovalno delo poteka tudi v realnih proizvodnih okoljih v podjetjih, kar študentom omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj pri reševanju izzivov v industrijski praksi.

Diplomanti postanejo strokovnjaki, ki se uspešno vključujejo v procese, analizirajo varnostna vprašanja pred, med in po izvedbi projektov. Predstojnik katedre za poklicno, procesno in požarno varnost prof. dr. Simon Schnabl izpostavlja, da so »zaposlitvene možnosti za diplomante programa zelo številne in raznolike. Večinoma se zaposlujejo v uspešnih malih, srednjih in velikih podjetjih v Sloveniji ter v tujini. Poleg tega so zaposleni v državni upravi, inšpekcijskih službah, poklicnih gasilskih brigadah, skratka povsod, kjer nastajajo problemi tehniške varnosti.«

IPPR
UL FKKT

Sorodni članki

Back to top button