IzobraževanjePotovanjePriložnosti

Do 15. junija se lahko prijaviš na mobilnost v sklopu programa CEEPUS

Odprte so prijave na program CEEPUS, ki omogoča mobilnost študentov in profesorjev med državami srednje in južne Evrope.

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti akademske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

V programu CEEPUS sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Severna Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network), ki posledično omogočajo mednarodno mobilnost študentov in profesorjev ter skupne projekte mednarodnega sodelovanja. Na ta način se prenašajo znanja in dobre prakse, krepijo medkulturne kompetence, nastajajo skupni strokovni in znanstveni članki, skupne publikacije na nacionalni in mednarodni ravni ter poletne oziroma zimske šole.

Posamezno mrežo ustanovijo univerza, fakulteta ali njihovi oddelki za določena področja. Tako imenovane “mreže” morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz različnih držav.

Kam lahko odpotujem?

Študenti in profesorji lahko kandidirate za štipendijo znotraj mreže, v katero je vaša institucija vključena, t. i. Network Mobility in katerih institucija ne sodeluje v mrežah CEEPUS t. i. Freemover Mobility.

Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški za profesorje niso financirani, za študente pa so delno financirani. Mreža zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent preživi na partnerski instituciji.

Sredstva za program CEEPUS zagotavljajo države članice tako, da omogočijo štipendiranje in namestitev tujih študentov in profesorjev. Višine štipendij so torej različne v posameznih državah. Valuta CEEPUS je ‘štipendijski mesec‘. Vsaka država letno določi število mesecev, ki jih ponudi mrežam.

Kako se lahko prijavim?

Končana moraš imeti dva semestra študija in biti redno vpisan na visokošolsko institucijo v eni izmed držav CEEPUS. V primeru prijave moraš imeti podporo koordinatorja posamezne mreže na matični instituciji. Študenti na prvi in drugi stopnji lahko za časa svojega študija zaprosijo za največ 10 mesecev mobilnosti, doktorski študenti nimajo omejitev. V izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja pa lahko zaprosiš tudi za krajša obdobja mobilnosti.

Prijave za zimski semester sprejemajo do 15. junija, za letni pa do 30. oktobra.

Najprej se registriraj na spletni strani programa CEEPUS, nato pa izpolni spletno prijavo: izberi mrežo, matično institucijo, institucijo gostiteljico, želeno obdobje in trajanje izmenjave. Več informacij o načinu potrditve in izbire kandidatov najdeš tukaj.

CEEPUS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button