IzobraževanjeNovice

DOS s pozivom za obvezne učbeniške sklade v srednjih šolah

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je 17. avgusta pristojnemu ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ter Odboru DZ za izobraževanje, znanost in mladino posredovala poziv k zagotovitvi obveznih učbeniških skladov v srednjih šolah.

V Dijaški organizaciji Slovenije se obračajo “na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter parlamentarni odbor za izobraževanje, znanost in mladino s pozivom k zagotovitvi obveznih učbeniških skladov v srednjih šolah.”

Kot navajajo, ti v srednjih šolah niso obvezni, izrazito pa je tudi pomanjkanje učbenikov. Pri nekaterih poklicnih in strokovnih šolah namreč zaradi majhnega števila učencev ni ekonomskega interesa za natis učbenikov.

Navajajo še, da večina srednjih šol učbeniške sklade kljub temu ima. Vseeno pa še vedno obstajajo srednje šole, kjer učbeniških skladov nimajo, ali pa so na voljo le za določene letnike ali programe. “Kot primer lahko navedemo Gimnazijo Poljane, ki ima učbeniški sklad zgolj za dijake prvih letnikov, višji letniki pa morajo učbenike plačevati sami, kar je popolnoma nesprejemljivo glede na to, da naj bi v Sloveniji zagotavljali brezplačen šolski sistem za vse.”

Izposojevalnina ne sme biti višja od tretjine nabavne cene učbenika

V DOS opozarjajo še na 11. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, ki določa zneske izposojevalnin učbenikov iz učbeniških skladov.

“Izposojevalnina posameznega učbenika za eno šolsko leto ne sme biti višja od ene tretjine njegove nabavne cene. Še več – dijak, ki zaradi socialnega položaja ne more plačati izposojevalnine, je lahko na predlog razrednika ali šolskega svetovalnega delavca delno ali v celoti oproščen plačila izposojevalnine. O tem odloči ravnatelj šole.” Opozarjajo pa, da tega ne morejo koristiti socialni ogroženi dijaki, katerih srednje šole sploh nimajo učbeniškega sklada.

“Na Dijaški organizaciji Slovenije vas prav zato pozivamo k uvedbi sistematičnega in enotnega sistema obveznih učbeniških skladov v srednjih šolah po celotni Sloveniji brez kakršnihkoli izjem.” Menijo, da bi takšni učbeniški skladi imeli več prednosti za dijake, starše in celoten izobraževalni sistem.

Finančna razbremenitev, enak dostop in trajnostni vidik

“Prva prednost učbeniških skladov na vseh srednjih šolah je finančna razbremenitev staršev. Nakup učbenikov za srednješolske dijake je pogosto drag in finančno obremenjujoč za mnoge družine, še posebej tiste z nizkimi dohodki, saj cena šolskih učbenikov za vsa leta srednješolskega izobraževanja lahko dosega tudi 1.000 evrov.”

Z učbeniškimi skladi bi bil finančni pritisk na starše manjši, izobraževanje pa bolj dostopno vsem dijakom. Ne glede na njihov socialno-ekonomski položaj.“Druga prednost učbeniških skladov je zagotavljanje enakega dostopa do učbenikov za vse dijake. V trenutnem sistemu se učbeniki pogosto kupujejo ali izposojajo med dijaki, kar lahko vodi do neenakosti. Včasih si nekateri dijaki ne morejo privoščiti nakupa učbenikov ali pa so učbeniki že izposojeni. To lahko negativno vpliva na njihovo učno uspešnost. S sistemom obveznih učbeniških skladov bi se zagotovil enak dostop do učbenikov za vse dijake, kar bi prispevalo k večji enakosti v izobraževanju.”Pri DOS pa opozarjajo še na tretjo prednost: trajnostni vidik. “Z uvedbo obveznih učbeniških skladov bi se zmanjšala potreba po nakupu novih učbenikov vsako leto. Namesto tega bi se učbeniki uporabljali več let, kar bi zmanjšalo porabo papirja in s tem prispevalo k zmanjšanju obremenitve okolja. Ob koncu uporabe bi se lahko učbeniki reciklirali ali ponovno uporabili, kar bi dodatno pripomoglo k trajnostnemu ravnanju v izobraževalnem sistemu.”

Pozitiven vpliv na celoten izobraževalni sistem

Na Dijaški organizaciji Slovenije so prepričani, da bi takšen sistem pozitivno vplival na dijake, starše in celoten izobraževalni sistem. “V luči teh dejstev pozivamo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter parlamentarni odbor za izobraževanje, znanost in mladino, da preučita možnosti in izvedljivost uvedbe obveznih učbeniških skladov v srednjih šolah po celotni Sloveniji.”

DOS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button