Izobraževanje

Filozofska fakulteta UL dobiva študij portugalščine in digitalnega jezikoslovja

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL) se v študijskem letu 2022/2023 odpirata univerzitetni dvopredmetni študijski program 1. stopnje Portugalski jezik in književnost ter Skupni interdisciplinarni magistrski študijski program digitalno jezikoslovje. Razpis za prijavo bodočih študentk in študentov bo v februarju 2022.

Slovenija ni več edina članica EU brez študija portugalskega jezika

FF UL s programom  Portugalski jezik in književnost v Sloveniji uvaja novo študijsko in znanstveno področje. Študij portugalskega jezika in kulture bo kot nova jezikovna smer vpet v jezikovne sekcije Oddelka za romanske jezike in književnosti FF UL.

Uvedba programa je posledica dolgoletnega dela portugalskega lektorata in dobrega sodelovanja z Institutom Camões. Slovenija ne bo več edina država članica Evropske unije brez univerzitetnega študija portugalskega jezika in kulture. Doseženi cilj je s političnega gledišča pomemben odraz odličnih dvostranskih odnosov med Portugalsko in Slovenijo. Ti so postali realnost prav v letu, ko državi zaporedno predsedujeta Svetu Evropske unije.

Portugalski jezik govori 270 milijonov ljudi po vsem svetu, narašča pa tudi zanimanje in povpraševanje po znanju portugalščine med slovenskimi študentkami in študenti. Portugalščina ima v Sloveniji zmeraj vidnejšo vlogo. Zadnja leta se v slovenski jezik prevaja vse več del portugalsko govorečih pisateljev in pesnikov, ki se jim posvečajo tudi festivali in literarni dogodki.

Študij portugalščine prinaša pomembno znanje tako za gospodarstvo kot za negospodarske panoge. Študijski program bo zapolnil obstoječe vrzeli pri poznavanju portugalščine, znanj o portugalskem jeziku, luzofonskih kulturah in književnosti.

Digitalno jezikoslovje združuje znanje treh univerz in treh fakultet

Po magistrskem študiju digitalnega jezikoslovja bo diplomat imel znanja in kompetence s področij jezikoslovja, digitalne komunikacije, računalništva in informatike ter družboslovja. Univerza v Ljubljani ga izvaja v sodelovanju z Masarykovo univerzo v Brnu (Češka) in Univerzo v Zagrebu (Hrvaška). V programu poleg FF UL sodelujeta še Fakulteta za družbene vede in Fakulteta za računalništvo in informatiko UL. Diplomanti ob zaključku študija prejmejo skupno diplomo vseh treh univerz.

Kompetenčni okvir programa je oblikovan na podlagi obsežne vseevropske raziskave potreb na trgu dela in predstavlja inovacijo v evropskem izobraževalnem prostoru.

Študijski program je namenjen diplomantom različnih prvostopenjskih študijskih programov, predvsem jezikoslovnih smeri, računalništva in informatike, ob izpolnjevanju vpisnih pogojev pa tudi drugih. Tretji študijski semester študentje preživijo na obvezni izmenjavi. To pomeni, da si izberejo eno od obeh partnerskih univerz in tam opravijo študijske obveznosti v obsegu 30 kreditov po ECTS.

Kje se digitalni jezikoslovec lahko zaposli?

Magistrica ali magister digitalnega jezikoslovja zna odlično komunicirati v vsaj dveh jezikih, prepoznava vse vrste pisnih, govornih in digitalnih jezikovnih vsebin in se jim prilagaja. Poleg tega razume družbene in etične vidike digitalnih medijev, jezikovnih tehnologij in umetne inteligence. Ima širok nabor uporabnih računalniških znanj, zna programirati v najmanj enem programskem jeziku, uporabljati in ustvarjati jezikovne vire, uporabljati in po potrebi razvijati jezikovne tehnologije ter samostojno izvajati analize jezikovnih podatkov.

Digitalni jezikoslovec se lahko zaposli v različnih poklicnih okoljih, kjer se uporabljajo, ponujajo in razvijajo tehnološko podprte jezikovne storitve. Zaposljiv je tudi v organizacijah, kjer se izvajajo analize jezikovnih podatkov. To so npr. podjetja, ki ponujajo storitve prevajanja, tolmačenja in lektoriranja, predvsem v smislu upravljanja jezikovnih virov in razvoja podpornih tehnologij. S podatkovno analitiko, kamor sodi tudi analiza družabnih omrežij, medijev in drugih digitalnih vsebin, se med drugim ukvarja digitalno trženje, poslovno načrtovanje in svetovanje. Interdisciplinarne veščine digitalnih jezikoslovcev ponujajo tudi dobre zaposlitvene možnosti v raziskavah in razvoju, tako v zasebnem kot v javnem sektorju.

Zakaj študij digitalnega jezikoslovja? Raziskave med delodajalci kažejo, da je v jezikovni industriji prišlo do velikih sprememb na področju novih tehnologij in na področju obsega dela. Digitalni jezikoslovci bodo imeli ustrezne kompetence in praktične veščine iz uporabe in razvoja jezikovnih tehnologij, ob tem pa tudi jezikoslovne in družboslovne kompetence, zato bodo visoko zaposljivi.


Unsplash

Sorodni članki

Back to top button