Štipendije

Fundacija Heinrich Böll podeljuje štipendije za študij v Nemčiji

Heinrich Böll fundacija podeljuje štipendije približno 1.000 študentom - diplomantom in doktorskim študentom vseh narodnosti, ki študirajo na univerzah uporabnih znanosti ali na univerzah umetniških smeri v Nemčiji.

Pričakuje se, da imajo prejemniki štipendij odlične akademske izkušnje, so družbeno in politično angažirani ter se aktivno zanimajo za temeljne vrednote fundacije: ekologijo in trajnost, demokracijo in človekove pravice ter pravičnost. Študij poteka na univerzah v Nemčiji.

Prosilci za dodiplomsko štipendijo

Za dodiplomsko štipendijo lahko zaprosijo

  • študenti prvega letnika, študenti z migrantskim poreklom ali študenti z univerzitetnih uporabnih znanosti na univerzah EU,
  • študenti matematike, informatike, naravoslovnih ali tehničnih predmetov, zlasti z okoljsko usmeritvijo (npr. okoljske študije, podnebne študije, obnovljivi viri energije itd.),
  • program novinarstva: namenjen je študentom z migrantskim poreklom, ki želijo postati novinarji.

Prijavip se lahko pred začetkom študija ali v prvih treh semestrih, pogoj pa je znanje nemščine.

Prosilci za magistrsko štipendijo

Za magistrsko štipendijo lahko zaprosijo študenti zunaj EU (regionalni fokus: Srednja in Vzhodna Evropa, sosedstvo EU / CIS, Bližnji vzhod / Severna Afrika, konfliktna območja po vsem svetu) ne glede na predmet študija.

Prijaviš se lahko pred začetkom magistrskega programa ali v prvem semsetru, zahteva pa se dobro ali zelo dobro znanje nemščine (če se dodeli štipendija, se lahko financirajo dodatni tečaji nemščine).

Prosilci za doktorsko štipendijo

Doktorsko štipendijo lahko prejmejo doktorski študenti iz držav v in zunaj EU, ki želijo doktorirati v Nemčiji (regionalni poudarek: Srednja in Vzhodna Evropa, sosedstvo EU / CIS, Bližnji vzhod / Severna Afrika, konfliktna območja po vsem svetu) ne glede na smer študija.

Kandidati morajo predložiti dokazilo, da so vpisani na doktorski študij univerz v Nemčiji ali državi EU, prednost pa bodo imeli disertacijski projekti, povezani z delovnimi področji Fundacije Heinrich Böll.

Zahteva se dobro ali zelo dobro znanje nemščine (če se dodeli štipendija, se lahko financirajo dodatni tečaji nemščine).

Rok za prijave je 1. marec 2020. Vse informacije o štipendijah in o postopku prijave pa najdeš tukaj.

 

 mlad.si
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button