Kultura

MOM te vabi, da izpolniš vprašalnik o kulturi v Mariboru

Strokovna delovna skupina za pripravo Strategije razvoja kulture v Mariboru 2022 – 2026 je pripravila vprašalnik za javnost, s katerim želi izvedeti mnenje prebivalcev in obiskovalcev mesta o pomenu ter stanju kulture v Mariboru ter o idejah za prihodnji razvoj kulture v mestu.

Strokovna delovna skupina za pripravo Strategije razvoja kulture v Mariboru 2022 – 2026 je konec meseca septembra v prenovljenem Sodnem stolpu ob pomoči in koordinaciji Zavoda PIP izvedla javno panelno – delavniško srečanje s predstavniki nevladnih organizacij na področju kulture in s samostojnimi ustvarjalci.

Naslednji pomemben korak v procesu priprave strategije je izvedba spletne ankete za javnost. Z njo želijo izvedeti mnenje prebivalcev in obiskovalcev mesta o pomenu in stanju kulture v Mariboru ter o idejah za prihodnji razvoj kulture v mestu.

Izpolni anketni vprašalnik o kulturi v Mestni občini Maribor

Anketni vprašalnik v prvem sklopu naslavlja razumevanje in doživljanje kulture nasploh, nadalje sprašuje po mnenju glede pomena kulture za Maribor in udejstvovanju v mestnem kulturnem življenju. V drugem sklopu so v središču ključni problemi na področju kulture v mestu. V tretjem sklopu je v ospredju reševanje teh problemov in zapis predlogov za krepitev razvoja kulture v prihajajočem petletnem obdobju.

Izpolnjene anketne vprašalnike bodo analizirali, ugotovitve pa bodo služile kot dodatne usmeritve za nadaljnje korake pri pripravi strategije. Na podlagi vprašalnika sledijo intervjuji in manjše fokusne skupine po različnih vsebinskih, problemskih in sistemskih področjih kulture.

Ker so tudi študenti pomemben del populacije, ki konzumira kulturo v mestu Maribor, te vabimo, da tudi ti izpolniš vprašalnik. Pri reševanju upoštevaj spodnja navodila:

  • Na vprašanja odgovori samo enkrat in samo v svojem imenu.
  • Če želiš, da vprašalnik izpolnijo tudi člani tvoje družine ali druge osebe iz tvojega osebnega kroga, jih napoti, da vprašalnik izpolnijo samostojno, oziroma jim pri tem pomagaj.
  • Odgovori na vprašanja, na katera želiš odgovoriti, ostala pusti neodgovorjena.

Anketo bo mogoče izpolniti na tej povezavi do 1. decembra 2021.


Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button