Zdravje

Z novim letom novosti za mlade invalide

S 1. januarjem so v veljavo vstopile nekatere novosti.

Z novim letom se preko novih zakonov, ki sta stopila v veljavo s 1. januarjem 2019, pravice invalidov širijo in dopolnjujejo.

Zakon o socialnem vključevanju invalidov širi krog invalidov s pravicami po zakonu, na osebe z določenimi avtističnimi motnjami, na osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in na gluhoslepe osebe. S širitvijo kroga upravičencev želijo reševati problematiko mladih, pri katerih pride do hude invalidnosti še pred prvo zaposlitvijo in zato ne dobijo pravic po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Po besedah ministrice mag. Ksenije Klamfer (ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), želijo s širitvijo kroga upravičencev reševati problematiko mladih, pri katerih pride do hude invalidnosti pred prvo zaposlitvijo in zato ne pridobijo pravico v pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S širjenjem kroga upravičencev po novem zakonu, se bo število oseb s statusom invalida pod tem zakonom povečalo, po njeni oceni na približno sedem tisoč ljudi.

Po zakonu o osebni asistenci bo osebna asistenca, ki so jo do zdaj financirali preko programov ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zakonska pravica. Zakon ureja pravico do osebne asistence v obsegu najmanj 30 ur tedensko in pravico do komunikacijskega dodatka za slepe, gluhe in gluhoslepe. Slednjo bodo upravičenci lahko izkoristili v obliki osebne asistence v obsegu 30 ur mesečno ali pa bodo dobili denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb v višini 146,06 evra. Kdor ima potrebo po osebni asistenci, mora vložiti vlogo na center za socialno delo. Pogoj pa je, da je potrebuje najmanj 30 ur na teden.

Invalidi imajo zdaj pravico do nadomestila za invalidnost v višini seštevka denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGmlad.si
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button