Zdravje

Evropa v boju proti COVID-19

Kamorkoli se ozremo se težko izognemo temi koronavirusu o t.i. COVID-19. Lahko bi celo rekli, da je ta postal del našega vsakdana, ne glede na to ali smo zboleli za posledicami virusa ali ne.

Na vseh nas je, da pokažemo človeško empatijo in se držimo sprejetih ukrepov za preprečitev širjenja virusa. Glede na stanje, v katerem se nahajamo, je moč pričakovati od vsakega razumnega človeka, da je s sprejetimi ukrepi seznanjen in da jih v polni meri upošteva. Ukrepi za zajezitev širjenja virusa in obvladovanja posledic pa niso sprejeti samo na nacionalni ravni. Sprejeti so tudi na ravni Evropske unije.

covid-19, človeško empatijo, koronavirus, EU, ukrepi, Europe Direct,
Evropska komisija nudi polno podporo, spodbuja usklajen pristop in rešitve ter vseskozi poziva k solidarnosti. Hkrati pa angažira vse instrumente, ki jih ima. Tako državam članicam pomaga zajeziti širjenje virusa in ublažiti njegov vpliv na gospodarstvo.

EU se pri odzivanju na COVID-19 osredotoča na pet prednostnih področij

  • omejitev širjenja virusa
  • zagotavljanje medicinske opreme s posebnim poudarkom na maskah in respiratorjih
  • spodbujanje raziskav, vključno z raziskavami za razvoj cepiva
  • obvladovanje socialno-ekonomskih posledic
  • pomoč državljanom in državljankam, ki so obtičali v tretjih državah.
covid-19, človeško empatijo, koronavirus, EU, ukrepi, Europe Direct,
Komisija je sprejela uredbo o prepovedi enostranskega izvoza zaščitne opreme izven EU in konec izvoznih prepovedi znotraj EU, ki so jo uvedle nekatere članice.

Evropska komisija se je odzvala na številnih področjih, kjer si bo prizadevala v čim večji meri ublažiti posledice pandemije. Prva prednostna naloga je zaščititi zdravje in dobro počutje Evropskih državljanov in državljank. Na področju javnega zdravja zato sprejema vse potrebne ukrepe za usklajevanje z državami članicami in zagotovitev oskrbe z zaščitno in medicinsko opremo.

Komisija bo s podporo v višini 3 milijard evrov iz proračuna EU v okviru rescEU neposredno podprla zdravstvene sisteme držav EU.

Virus je posledično močno prizadel tudi gospodarstvo. V ta namen je komisija sprejela celovit gospodarski odziv na izbruh, v celoti izkoristila prožnost fiskalnih pravil EU, spremenila pravila o državni pomoči in oblikovala naložbeno pobudo v odziv na koronavirus v višini 37 milijard evrov za zagotavljanje likvidnosti malim podjetjem in zdravstvenemu sektorju.

Na področju raziskav in inovacij je komisija izbrala 18 projektov z namenom raziskovanja virusa COVID-19 in možnosti zdravljenja, ki bodo podprti s 48,5 milijoni evrov. Prav tako pa je zbrala 140 milijonov evrov javnih in zasebnih sredstev za podporo nujnih raziskav.

covid-19, človeško empatijo, koronavirus, EU, ukrepi, Europe Direct,
Izbruh COVID-19 je resna grožnja javnemu zdravju. Prepovedi izhoda in drugi usklajeni omejevalni ukrepi so potrebni za reševanje življenj.

Na področju potovanja in prevoza je komisija državam članicam priporočila uvedbo začasne 30-dnevne omejitve nenujnih potovanj iz tretjih držav v EU. Trenutno jo izvajajo vse države članice EU (razen Irske) in vse pridružene schengenske države (Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica). Za zagotovitev učinkovitega tovornega prometa je komisija izdala praktične nasvete o uvedbi „zelenih voznih pasov“. To so mejni prehodi, ki so odprti za vsa tovorna vozila, ki prevažajo blago. Pregledi pa naj nebi trajali več kot 15 minut.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je povedala: “Zlasti v času krize smo vsi odvisni od preskrbe prebivalstva z osnovnimi potrebščinami.”

Sprejete ukrepe Evropske komisije pa lahko redno spremljate tudi na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Kadar se znajdemo v kritičnih situacijah na dan privrejo številne dezinformacije. Ne veste, ali bi verjeli zgodbam, ki ste jih prebrali? Tukaj lahko zanesljivo preverite dejstva povezana s COVID 19.  Evropska komisija pa je pripravila tudi seznam spletnih strani preko katerih lahko dostopate do najnovejših informacij o COVID-19  za posamezne države v EU/EGP in Združenem kraljestvu.

 

 Europe Direct Podravje
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button