Izobraževanje

Na FZV bi lahko v 2024 pridobili magistrski program paliativne oskrbe

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru v sodelovanju s sorodnima fakultetama v Osijeku in Sarajevu snuje magistrski študijski program paliativne oskrbe. V okviru projekta, ki ga sofinancira EU, je včeraj, 14. marca, v Mariboru potekala uvodna konferenca, na kateri so si partnerji razdelili naloge.

Paliativna oskrba se ukvarja z oskrbo pacientov z neozdravljivimi boleznimi. Po navedbah Evropskega združenja za paliativno oskrbo potrebuje paliativno oskrbo od 50 do 89 odstotkov umirajočih pacientov.

Z naraščajočimi potrebami pacientov po storitvah paliativne oskrbe se povečuje potreba po visoko izobraženih strokovnjakih oz. medicinskih sestrah na tem področju.

Zato so Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakulteta zdravstvenih študij Univerze v Sarajevu in Fakulteta za dentalno medicino in zdravje Univerze J.J. Strossmayerja v Osijeku združile moči s ciljem razvoja magistrskega študijskega programa 2. stopnje, ki bo omogočal pridobivanje profesionalnega znanja in veščin izvajalcev paliativne oskrbe ter razvoj njihovih kompetenc na podlagi sodobnih znanstvenih spoznanj in etičnih načel.

“Zelo smo veseli, da lahko sodelujemo v tem projektu, saj so znanja in izkušnje medicinskih sester z paliativno nego in oskrbo pacientov v obdobju, ko pacienti to najbolj potrebujejo, izjemnega pomena,” je v izjavi za medije povedala Majda Pajnkihar z mariborske fakultete za zdravstvene vede.

Izpostavila je pomen povezovanja visokošolskih institucij v regiji, “saj se tako ponuja možnost združevanja znanj in izkušenj tako na izobraževalnem kot raziskovalnem področju”. Študijski program nameravajo načrtovati tako, da bo vključeval izmenjavo tako predavateljev kot študentov vključenih treh visokošolskih institucij.

“Vsaka fakulteta bi sama težko vzpostavila takšen program”

Koordinator projekta, ki se bo izvajal 15 mesecev, je Fakulteta za dentalno medicino in zdravje Univerze J.J. Strossmayerja v Osijeku. Prodekanica za znanost in podiplomske študije Martina Smolić je pojasnila, da bi vsaka fakulteta sama težko vzpostavila takšen program, saj strokovnjakov s tega področja v nobeni od vključenih držav ni veliko. “S sodelovanjem bomo dobili program, v katerem bomo imeli na razpolago več tako človeških kot finančnih virov,” je dejala.

“Program bo sledil vodilnim trendom na področju paliativne oskrbe ne le v Evropi, ampak tudi v svetu, seveda v skladu z evropskimi smernicami,” je dodala dekanica Fakultete zdravstvenih študij Univerze v Sarajevu Arzija Pašalić.

Ko bodo študijski program spisali, ga bodo predložili nacionalnim agencijam za akreditacijo. V Mariboru bi lahko po ocenah Pajnkiharjeve vpisali prve študente predvidoma v letu 2024.

V Sloveniji je zaenkrat na voljo magistrski študijski program paliativne oskrbe na Visoki zdravstveni šoli v Celju.

STA
Unsplash

Sorodni članki

Back to top button