Izobraževanje

Objavljena razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje in magistrski študij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2020/2021 in skupni Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode. Hkrati je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške in študentske domove. 

Vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2020/2021

Za študijsko leto 2020/2021 je prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje skupaj razpisalo 46 višjih strokovnih šol. Za izobraževanje je v študijskem letu 2020/2021 razpisanih 32 različnih študijskih  programov.

V primerjavi s prejšnjim študijskim letom je za študente višjih šol ponujenih manj vpisnih mest: skupaj 11.664. Za redne študente je v javnih in šolah s koncesijo razpisanih 4.135, za izredne pa 3.465 vpisnih mest. Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še 4.064 vpisnih mest.

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih.

  • Prvi prijavni rok: od 12. februarja do 18. marca 2020.
  • Drugi prijavni rok: od 24. avgusta do 31. avgusta 2020.

Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2020 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo. Pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do avgusta 2020 na spletni strani Višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2020 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Celotno besedilo razpisa z vključenim razpisom za vpis v dijaške domove je na voljo na spletni strani ministrstva in na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe 2020

Vpisna mesta razpisujejo štirje javni visokošolski zavodi: Univerza v Ljubljani (UL), Univerza v Mariboru (UM), Univerza na Primorskem (UP) in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) ter 10 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo.

Ti za prihodnje študijsko leto 2020/21 razpisujejo 18.636 vpisnih mest za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija. V študijskem letu 2020/2021 Univerza na Primorskem prvič razpisuje nov univerzitetni študijski program Socialna pedagogika.

Prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode bo potekal od 12. februarja do 18. marca 2020.

Novost letošnje prijave za vpis je, da jo bo mogoče na spletnem portalu eVŠ oddati ne le z digitalnim potrdilom in uporabniškim imenom in geslom, tako kot prejšnja leta, ampak tudi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture). Ta se bo v prijavno-sprejemnem postopku upošteval enako, kot bi bila prijava oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Kar pomeni, da se prijavo izpolni in elektronsko podpiše v eVŠ brez pošiljanja natisnjenega obrazca prijave še priporočeno po pošti.

Vsak kandidat lahko odda eno prijavo za vpis, kjer po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, ki jih želijo študirati in za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

Celotno besedilo razpisa z vključenim razpisom za vpis v študentske domove je dostopno na spletni strani ministrstva.

 

 mlad.si
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button