Izobraževanje

Oblike socialne pomoči za študente

Kako preživeti v času študija?

Č

e med študijem nimaš časa za študentsko delo in si med redkimi nesrečneži, ki ne prejemajo nobene izmed štipendij, se verjetno prebijaš iz meseca v mesec. Spodaj smo zapisali nekaj oblik socialne pomoči, ki so ti na voljo.

Preživnina

Preživninska obveznost izhaja iz starševske pravice, ki otroku zagotavlja, da ga starši preživljajo do njegovega 18. leta, če pa se redno šola, ga morajo preživljati do 26. leta. Po zakonu morajo torej najprej starši preživljati otroka, šele v primeru, da otroku ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za preživljanje, pa je ta upravičen do pomoči s strani države.

Kako si urediti preživnino?

Dogovor o preživnini zase (če ste starejši od 18 let ter mlajši od 26 let) lahko sklenete skupaj s starši pri notarju, seveda pod pogojem, da ste glede zneska preživnine sporazumni. V primeru, da se glede zneska preživnine ne morete sporazumeti in nastane spor, morate pri pristojnem okrožnem sodišču vložiti tožbo za preživnino.

Denarna socialna pomoč

Denarna socialna pomoč je pomoč, namenjena tistim, ki nimajo dovolj sredstev, premoženja ali prihrankov, ki bi jim omogočali preživetje. Pravica do denarne socialne pomoči se ugotavlja na podlagi premoženja in dohodkov posameznika ali družine – večinoma v zadnjih treh mesecih.

Socialna pomoč in študentje, mlajši od 26 let

Študent, ki je mlajši od 26 let in nima prijavljenega lastnega gospodinjstva ter ne prejema preživnine, je upravičen do tiste socialne pomoči, za katero zaprosi njegova družina. Cenzus za dodelitev socialne pomoči in višina socialne pomoči sta v tem primeru odvisna od števila družinskih članov, dohodkov v zadnjih treh mesecih ter premoženja družine.

Za socialno pomoč pa lahko sam zaprosi tudi študent, ki je mlajši od 26 let, vendar le, če si je pred tem uredil preživnino s strani staršev in zadostil ostalim določilom centra za socialno delo. Starši so ga namreč, če se redno šola, v skladu z zakonom dolžni preživljati do 26. leta.

Socialna pomoč in samovzdrževani študentje (študentje z lastnim gospodinjstvom, ki prejemajo preživnino, ali študentje nad 26. letom)

Če je študent mlajši od 26 let in samovzdrževan (ima prijavljeno lastno gospodinjstvo, ne živi več pri starših in prejema preživnino oziroma ustreza zakonskim določilom) ali je star več kot 26 let, se mu v izračun cenzusa za pridobitev socialne pomoči po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev šteje samo njegovo premoženje ter njegovi dohodki, načeloma zadnjih treh mesecev (gre predvsem za dohodke od občasnih del ter preživnine, medtem ko se štipendije v izračun socialne pomoči ne štejejo, razen štipendije, ki presega višino minimalne plače).

Priporočamo, da se, preden zaprosite za socialno pomoč, o upravičenosti pozanimate na svojem centru za socialno delo. Več na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kako pridobiti državno socialno pomoč?

Pravico do državne socialne pomoči morajo prosilci uveljavljati na centru za socialno delo, in sicer v občini, v kateri imajo prijavljeno stalno bivališče. Pravico uveljavljate z Vlogo za uveljavljanje pravic do javnih sredstev, ki jo na center za socialno delo skupaj s potrebnimi prilogami oddate osebno ali po pošti. Vloga je na voljo tukaj.

O tem, katere priloge morate priložiti, pa se pozanimajte na svojem centru za socialno delo.

Izredna denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč se dodeli, če se oseba znajde v materialni ogroženosti zaradi izrednih stroškov, povezanih s preživetjem, na nastanek katerih ni mogla vplivati. Dodeli se v enkratnem znesku ali za obdobje do šestih mesecev. Prejemnik mora izredno denarno socialno pomoč porabiti v roku 30 dni od prejema za stroške, opredeljene v vlogi, ki jo je predložil centru za socialno delo. V roku 45 dni po prejemu izredne socialne pomoči oziroma najkasneje do vložitve nove vloge za pomoč mora centru za socialno delo predložiti dokazila o porabi sredstev.

Kako do izredne denarne socialne pomoči?

Vlogo za izredno denarno socialno pomoč (vloga je dostopna tukaj) skupaj s prilogami priporočeno pošljete ali osebno vročite na center za socialno delo v občini, v kateri imate prijavljeno stalno prebivališče. Za informacije o tem, katere priloge je treba priložiti, se obrnite na svoj center za socialno delo.

Občinska pomoč

Na nekaterih občinah lahko zaprosite za občinsko pomoč, namenjeno premestitvi trenutnih socialnih ovir. Za več informacij se obrnite na svojo občino. Načeloma gre za enkratno denarno pomoč v že vnaprej določenem znesku. Poleg tega pa veliko manjših občin ponuja štipendije za študente iz njihove občine. O tem se prav tako pozanimajte na svoji občini.

Študentski klubi in njihove ugodnosti

V svoji lokalni skupnosti preveri delovanje študentskega kluba, ki zagotovo nudi ogromno ugodnosti za včlanjene študente in dijake. Veliko študentskih klubov organizira dobrodelne prireditve ali pa nudijo enkratno štipendijo.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGZveza ŠKIS
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button