Izobraževanje

Doktorandi obvladajo mehke veščine

Rezultati najnovejše evropske raziskave kažejo na zadovoljstvo delodajalcev s strokovnim znanjem in mehkimi veščinami pri doktorandih. Kot najpomembnejše veščine vidijo skupinsko delo, pripravljenost na učenje, verbalno komunikacijo, odgovornost in delovno etiko. Pričakovanja delodajalcev pa niso izpolnjena v celoti, saj opažajo razlike med lastnimi pričakovanji in dejanskim stanjem mehkih veščin.

Omenjena raziskava je nastala v okviru evropskega projekta OUTDOC (Outplacement support for doctorates in emerging areas), financiranega s strani evropskega Erasmus+ programa. Namenjen je spodbujanju zaposlovanja doktorandov v vzhajajočih gospodarskih sektorjih. Raziskava je namenjena predvsem prepoznavanju potreb delodajalcev, v njej pa je sodelovalo več kot 250 podjetij iz vse Evrope, med njimi tudi številna slovenska podjetja. S pridobljenimi podatki želijo raziskovalci na Univerzi v Mariboru ter treh drugih evropskih univerzah razviti spletni trening mehkih veščin, ki bi povečal zaposljivost doktorandov v industriji.

Doktorandi morajo graditi na verbalni komunikciji, skupinskem delu in odgovornosti.

Doktorandi so najboljši v profesionalizmu in učenju

Izsledki raziskave kažejo, da doktorandi najbolj presegajo pričakovanja delodajalcev s pripravljenostjo na učenje, profesionalizmom, strokovnim znanjem, raziskovanjem in analizo podatkov ter podjetniško/inovativno miselnostjo.

Raziskava je merila tudi razliko med zaznanimi in pričakovanimi veščinami. Največje razlike so se pokazale pri verbalni komunikaciji, skupinskem delu in odgovornosti, zato se morajo doktorandi osredotočiti na izboljšanje teh veščin.

Doktorande najpogosteje zaposlujejo srednje velika in velika podjetja kot vodstven ali raziskovalni kader. Kot razlog, zakaj podjetja ne zaposlijo več doktorandov, so navedli neskladje njihovih preteklih usposabljanj in strokovnih veščin z aktivnostmi podjetja. Redkeje so bile omenjene zahteve po previsoki plači ali pomanjkanje delovnih izkušenj. Sodelujoča podjetja so sicer izrazila tudi željo po strokovnem razvoju delavcev, najpogosteje pa ponujajo prav tečaje mehkih veščin.

Na podlagi raziskave razvoj spletnega tečaja mehkih veščin

Izsledki raziskave bodo uporabljeni za razvoj spletnega tečaja mehkih veščin. V prihodnjem letu ga bodo lahko testirali doktorandi s štirih sodelujočih univerz. Projekt se bo zaključil z mobilnostjo vključenih študentov pri podjetjih iz vzhajajočih gospodarskih sektorjev, ki so partnerji projekta. V Sloveniji bo mobilnost potekala v podjetju Surovina d.o.o.

Več o projektu lahko najdeš na spletni strani:  https://outdoc.usal.es/

 

 Feri / Pia PREBEVŠEK
 Unsplash

Sorodni članki

Back to top button