Okolje

Popolna prepoved pirotehnike v Sloveniji ni mogoča

Slovenija ima eno strožjih zakonodaj na področju pirotehnike v EU, v odgovoru na pobudo za popolno prepoved pirotehnike pojasnjuje vlada. Ljudem so najbolj moteče tiste vrste pirotehnike, ki so v Sloveniji že zdaj prepovedane, recimo petarde, saj jih ljudje kupujejo v tujini. Popolna prepoved pa niti ni mogoča, ker smo del EU.

V Sloveniji uporaba možna le decembra

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih pirotehnične izdelke razvršča v kategorije glede na vrsto uporabe, namen, raven nevarnosti in raven hrupa, ki ga pirotehnični izdelek povzroča. V kategorije F1, F2, F3, F4 so uvrščeni ognjemetni izdelki, namenjeni za zabavo, v kategoriji T1 in T2 pirotehnični izdelki za odrska prizorišča, v kategoriji P1 in P2 pa drugi pirotehnični izdelki.

Evropska direktiva vsem članicam narekuje, da je njihova zakonodaja na področju pirotehničnih sredstev poenotena.

Fizične osebe v Sloveniji lahko kupujejo in uporabljajo le ognjemetne izdelke kategorije F1, F2, T1, P1 in fontane ter baterije in kombinacije iz kategorije F3. Njihova prodaja je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do vključno 1. januarja.

Veljavna zakonodaja je po mnenju vlade ustrezna, saj sankcionira vse tiste pojave, ki predstavljajo nevarnost za nastanek poškodb pri osebah.

Največ poškodb zaradi prepovedanih pirotehničnih izdelkov

Analiza vsakoletnih poškodb zaradi pirotehnike v Sloveniji kaže, da je razlog za večino težkih poškodb nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok (na primer petarde). To so izdelki, ki so v Sloveniji že prepovedani. Poškodbe povzročajo tudi doma izdelani oziroma predelani pirotehnični izdelki.

K zmanjšanju zlorabe pirotehničnih izdelkov lahko dodatno prispeva predvsem večje osveščanje ljudi ob sočasnem nadzoru nad prometom in uporabo pirotehnike.

Uporabe ne moremo prepovedati v celoti

Slovenija uporabe pirotehnike ne more v celoti prepovedati zaradi evropske direktive. Ta državam članicam onemogoča, da bi prepovedale pirotehnične izdelke kategorije F1. Je pa ministrstvo za notranje zadeve Evropski komisiji že predlagalo znižanje ravni zvočnega tlaka, zmanjšanje neto eksplozivne mase in zmanjšanje snovi, ki obremenjujejo okolje.

Ponovili bodo analizo urejenosti področja pirotehničnih izdelkov v drugih državah članicah EU in ponovno preučili možnosti za dodatne prepovedi (časovne in prostorske) posameznih kategorij in izdelkov. Obstaja tudi predlog zvišanja glob za prekrške, zlasti za fizične osebe, ki kljub prepovedi preprodajajo prepovedane pirotehnične izdelke.

Debato o pirotehniki je pred tedni znova odprla nova peticija za popolno prepoved pirotehnike.

 

 STA
 Pixabay

 

Sorodni članki

Back to top button