Delo

Prehod mladih na trg dela

Si študent s posebnimi potrebami in si mlajši od 29 let?

Namen projekta Prehod mladih je reševanje problematike prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela. S projektom želijo s pomočjo usposobljenih strokovnih delavcev opolnomočiti mlade s posebnimi potrebami za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.

Ciljna skupina so mladi s posebnimi potrebami (do 29. leta), ki imajo:

  • slepoto in slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije,
  • gluhoto in naglušnost,
  • govorno-jezikovne motnje,
  • gibalno oviranost,
  • dolgotrajno bolezen,
  • avtistične motnje ter
  • čustvene in vedenjske motnje,
  • za katere se ugotavlja, da bodo imeli večje težave in ovire pri prehodu na trg dela in zaposlovanju. Prednost bodo imeli tisti mladi s posebnimi potrebami, ki že imajo odločbo o usmeritvi, s katero jih lahko delodajalci neposredno pri prehodu iz šole zaposlijo kot osebe s statusom invalida.

Več informacij o projektu najdeš na spletni strani Prehod mladih. Seznam fakultet Univerze v Mariboru (UM), katerih študenti lahko sodelujejo pri projektu, in kontakte izvajale projekta pa najdeš na spletni strani UM.

 

 DOSTOP.si, UM
 arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button