PriložnostiZdravje

Pridruži se pogramu Dobro sem za krepitev duševnega zdravja

Na MKC Maribor bodo v sodelovanju z ZPM Ljubljana Moste-Polje izvedli sklop delavnic. Projekt Dobro sem bo potekal v manjši skupini, ki bo nudila varno in podporno okolje. Program zajema 12 srečanj, ki bodo potekala 1x tedensko v prostorih MKC Maribor.

Program Dobro sem je namenjen vsem, ki potrebujete podporo in pomoč pri soočanju in reševanju trenutne situacije oziroma si želite poskrbeti za svoje dobro počutje in s tem bolj kvalitetno življenje. Znotraj programa poteka podporna skupina, ki nudi varen prostor. Tam lahko udeleženci delite svoje izkušnje in doživljanja, se pogovarjate o težavah in stiskah, raziskujete, ob tem pa dobite veščine in znanja za varovanje lastnega duševnega zdravja.

Z vključitvijo v srečanja lahko posamezniki pridobite zmožnost izbire najbolj primernih strategij in veščin za reševanje problemov, konfliktov ali prilagajanja na spremembe. Skozi sodelovanje s skupino se naučite prožnosti v vedenju, mislih in čustvih. Program je praktično naravnan, na vsakem srečanju bodo nekaj časa namenili čuječnosti ali tehnikam sproščanja.

Za udeležbo v programu se je potrebno prijaviti preko prijavnice.

Program Dobro sem od leta 2015

Program Dobro sem so pri Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje zasnovali leta 2015. Namenjen je ozaveščanju in izobraževanju posameznikov iz ranljivih skupin, s ciljem, da lažje vplivajo na svoje duševno zdravje in dobro počutje, ga krepijo in varujejo.

Glavni namen programa je podučiti posameznike o pomembnosti krepitve lastnega duševnega zdravja in o načinih, na katere to lahko storimo. Preko delavnic udeležence opolnomočijo z znanji, ki jih lahko uporabijo pri skrbi za lastno duševno zdravje in jih delijo tudi s svojimi bližnjimi, ter si tako izboljšajo kvaliteto življenja.

Program Dobro sem zagotavlja preventivo in nudi prve korake spoprijemanja z duševnimi stiskami. Hkrati pa skupine, ki v programu nastanejo, ostanejo trajne, samostojne in neodvisne, ki poznajo osnovna orodja za spoprijemanje z duševnimi stiskami.

Program je namenjen vsem, ki potrebujete podporo in pomoč pri soočanju in reševanju trenutne situacije oziroma si želite poskrbeti za svoje dobro počutje in s tem bolj kvalitetno življenje. Predvsem vabljeni vsi, ki se soočate z brezposelnostjo ali socialno in finančno negotovostjo.

Vsebina srečanj

 • Spoznavanje in samopodoba
 • Stanje ega
 • Temeljna prepričanja, vzorci in razmišljanja
 • Izražanje čustev
 • Komunikacija in asertivnost
 • Konflikti in njihovo reševanje
 • Reševanje problemov in ustvarjalnost
 • Odnosi
 • Stres, izgorelost
 • Sproščanje in čuječnost
 • Postavljanje ciljev, motivacija
 • Zaključek, ovrednotenje, lasten načrt delovanja

Program je zajema 12 srečanj. Skupina se bo srečevala 1x tedensko v prostorih MKC Maribor, posamezno srečanje pa bo trajalo predvidoma 2 uri.

MKC Maribor

Sorodni članki

Back to top button