Kulsko

Prihaja mednarodni dan žensk: kaj o Slovenkah pravi statistika?

Jutri je 8. marec, mednarodni dan žensk ali dan žena. Statistični urad Republike Slovenije je zato pripravil statistični pregled žensk v Sloveniji.

Vsaka četrta prebivalka stara 65 let ali več

V Sloveniji je na začetku leta 2022 živelo 1.049.485 žensk, predstavljale so 49,8 % prebivalcev. Skoraj dve tretjini prebivalk je bilo starih od 15 do 64 let, četrtina pa 65 let ali več. V 2021 je bila pričakovana življenjska doba žensk 84 let.

Z vidika aktivnosti je bilo na začetku leta 2022 zaposlenih 40 % žensk, 28 % jih je bilo upokojenih.

Delež starejših žensk predvidoma čedalje večji

Projekcije o gibanju prebivalstva predvidevajo, da se bo delež žensk, starih 65 let ali več, v prihodnjih 40 letih povečeval, delež deklet do 15. leta starosti pa bo ostal na približno enaki ravni. Predvidevamo, da bosta po letu 2040 na vsako dekle do 15. leta prišli dve ženski, stari 65 let ali več. Ženske v delovno aktivni dobi (15-64 let) bodo predstavljale nekoliko več kot polovico prebivalk. Po drugi stani je bilo pred tremi desetletji, leta 1990, deklet, starih 14 let ali manj, 20 %, žensk, starih 65 ali več, pa 13 %. Žensk, starih 15-64 let, je bilo 67 %.

Z zviševanjem starosti se stopnja tveganja revščine pri ženskah zvišuje bolj kot pri moških. V Sloveniji je leta 2022 pod pragom tveganja revščine živelo 251.000 prebivalcev, od tega 52 % žensk. Vsaka tretja ženska, ki je živela pod pragom tveganja revščine, je bila stara 65 let ali več.

Dve od petih prebivalk delovno aktivni

Zastopanost žensk na trgu dela v Sloveniji je višja od povprečja držav članic EU-27. Leta 2021 je stopnja delovne aktivnosti žensk, starih 18-64 let, v Sloveniji znašala 71 %, v EU pa 66 %. Delež žensk, ki so delale krajši delovni čas, je bil pri nas (13 %) za več kot polovico manjši od povprečja EU-27 (29 %).

Med ženskami v Sloveniji je bilo v 2021 delovno aktivnih:

  • 65 % prebivalk brez otrok (povprečje EU: 65 %),
  • 77 % mater z enim otrokom (povprečje EU: 68 %),
  • 83 % mater z dvema otrokoma (povprečje EU: 71 %) in
  • 81 % mater s tremi ali več otroki (povprečje EU: 56 %).

Prva zaposlitev pri 24 letih

Leta 2021 je bila povprečna starost prebivalk Slovenije ob prvi zaposlitvi 24 let, v EU je povprečje znašalo 23 let. Ženske so se od staršev odselile pri 28 letih (povprečje EU: 26 let). Po drugi strani je bila starost prebivalk Slovenije ob rojstvu prvega otroka 29 let (povprečje EU-27: 30 let).

Vsaka četrta ženska prebiva s partnerjem in vsaj enim otrokom

Matere, hčerke, žene in druge družbene vloge, ki jih ženske zasedajo v družbi, se odražajo v različnih tipih gospodinjstev, v katerih živijo. V 2021 je večina žensk, ne glede na starost, prebivala s starši. Tiste, ki so živele same, so predstavljale desetino prebivalk.

Vsaka druga ženska v starosti 25-64 let s terciarno izobrazbo

Leta 2021 je imelo terciarno izobrazbo 48 % prebivalk Slovenije, starih od 25 do 64 let. Povprečje EU-27 je znašalo 36 %. V navedenem letu je študij na kateri koli stopnji terciarnega izobraževanja v Sloveniji dodatno zaključilo 10.000 žensk; predstavljale so 60 % diplomantov terciarnega izobraževanja.

Največji delež žensk, ki so študij zaključile na kateri koli stopnji terciarnega izobraževanja, se je izobraževal na področju poslovnih in upravnih ved ter prava (21 %), sledilo je področje zdravstva in socialne varnosti (17 %).

o-STA
SURS, arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button