Izobraževanje

Slavnostna akademija obeležila 60. obletnico Ekonomsko-poslovne fakultete

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM so s slavnostno akademijo in tematskima okroglima mizama ter razstavo obeležili 60 let študija ekonomskih in poslovnih ved v Mariboru.

Slavnostna akademija je potekala 23. oktobra 2019, na dan ustanovne skupščine Ekonomsko-poslovne fakultete (EPF). Preko poslanice je goste nagovoril mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora RS in Timothy S. Mescon, Senior Vice President and Chief Officer EMEA, AACSB lnternational ter rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič.

Profesorji EPF so zaslužni tudi, da so se mariborske šole in fakultete združile v Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru, kasneje pa preoblikovale v Univerzo v Mariboru.

Fakulteta se je na slavnostni akademiji zahvalila svojim partnerjem v okolju in jim podelila priznanje za uspešno sodelovanje. Priznanje EPF za pomemben prispevek k nadaljnjemu razvoju družbe kot celote in ugledu Ekonomsko poslovne fakultete doma in v tujini pa sta prejela izredna profesorica dr. Simona Šarotar Žižek in redni profesor dr. Miroslav Rebernik.

Potekali sta tudi okrogli mizi

Na okrogli miza na temo “Poklici prihodnosti: položaj ekonomistov na trgu dela“, ki so jo organizirali študentje EPF, so sodelovli mnogi uspešni gospodarstveniki. Na okrogli mizi so se naučili, da je pomembneje kot o poklicih, govoriti o kompetencah in znanjih. V prihodnje pa bodo na položaj ekonomistov na trgu dela vplivali tudi številni drugi dejavniki, kot sta razvoj digitalizacije in tehnologije.

Gostje druge okrogle mize “Vloga in pomen ekonomskega znanja za gospodarstvo in izzivi” so govorili o položaju in vlogi EPF v lokalnem in nacionalnem gospodarstvu in turizmu ter kaj so razvojni izzivi fakultete v prihodnosti. Celotno oddajo je posnela RTV Slovenija, v okviru Štajerskega gospodarskega foruma.

Na EPF diplomiralo več kot 35 tisoč diplomantov

EPF je bila prva poslovna šola v Sloveniji. 23. oktobra 1959 je bila prva ustanovna skupščina šole, prvo uvodno predavanje pa je tri dni kasneje izvedel prof. dr. Bogomir Deželak. Takratni profesorji fakultete so zaslužni, da so se šole in fakultete kasneje združile v Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru in se kasneje preoblikovale v Univerzo v Mariboru.

“V šestdesetih letih je več generacij postopoma gradilo fakulteto in danes s ponosom ugotavljamo, da je fakulteta izobrazila več kot 35.000 diplomantov, ki so pridobili različne znanstvene in strokovne nazive,” je poudarila dekanica prof. dr. Lidija Hauptman.

EPF krepi svojo aktivno vlogo pri širjenju koncepta družbene odgovornosti. Alumni klub šteje več kot 3000 članov. Med znanimi diplomanti fakultete so na primer dr. Janez Drnovšek, nekdanji predsednik RS, minister za finance dr. Andrej Bertoncelj in minister za zdravje Aleš Šabeder.

 

UM
arhiv DOSTOp.si

Sorodni članki

Back to top button