Bivanje

Smo študentje vseeno vsaj malo slišani in uslišani?

Imetnikom mesečnih, polletnih in letnih vozovnic IJPP se podaljša veljavnost izkaznic.

Vlada Republike Slovenije je 16. marca 2020 izdala Odlok o začasni prepovedi in omejitvi javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. Takrat se je javni potniški in železniški promet ustavil. Študentje in dijaki smo bili primorani IJPP  (Integriran javni potniški promet) oz. subvencionirano vozovnico odložiti na polico in opazovati, kako se na njej nabira prah.

Prah nas je opominjal, da je čas pospravljanja. Poleg tega pa nas je preganjala misel o tem, kaj bo z vozovnico. Kdo nam bo povrnil vse stroške, ki so nastali, kljub temu, da storitev ni možno koristiti? Strah oziroma že skoraj obup pa je bil toliko večji, saj nas vlada v večini primerov ni želela slišati. Ali je Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic le eno od uslišanj naši predlogov? To bomo videli čez čas, vsekakor pa je za vse imetnike omenjene vozovnice še kako koristno.

Vozovnice se lahko podaljšajo

Sklep pravi, da se vsem, ki imajo veljavne vozovnice od 16. marca 2020 naprej, le te podaljšajo na naslednji način:

  • datum veljavnosti enkratne in dnevne enotne vozovnice izdane za obdobje od 16. marca 2020 do 15. aprila 2020 se podaljša za 30 dni od dneva prenehanja prepovedi izvajanja javnega prometa. Imetnik takšne vozovnice jo lahko izkoristi na poljubni dan v tem obdobju;
  • datum veljavnosti tedenskim enotnim vozovnicam, ki so bile izdane za obdobje od 16. marca 2020 do 15. aprila 2020, se podaljša za 30 dni od dneva prenehanja prepovedi izvajanja javnega prometa. Imetnik takšne vozovnice jo lahko izkoristi v poljubnem tednu v tem obdobju;
  • datum veljavnosti mesečnim enotnim vozovnicam, ki so bile izdane za mesec marec 2020, se podaljša za najmanj 16 dni in največ 47 dni od prenehanja prepovedi izvajanja javnega prometa;
  • datum veljavnosti polletnih in letnih enotni vozovnic se podaljša za čas, ko je Odlok v veljavi, podaljšan za najmanj 16 dni in največ 47 dni prenehanja prepovedi izvajanja javnega prometa;
  • uporabnikom subvencionirane mesečne, polletne in letne relacijske vozovnice in vozovnice M10, se za mesec julij zagotovi brezplačna vozovnica Slovenija.

Ministrstvo za infrastrukturo je dodalo še, da potniki ne morejo uveljavljati vračila kupnine za terminske vozovnice in preračunane ugodnosti podaljšane veljavnosti terminske vozovnice.

V času pisanja članka (op.a.: 13. april 2020) še ni bilo znano kdaj bo javni potniški promet začel ponovno delovati.

Ugodno smo rešili eno skrb, a kaj, ko je skrbi glede prihodnosti študentov še več. Ostali bomo pozitivni in upamo, da je to le ena izmed mnogih in bo vlada obravnavala še preostale predloge zakona. Te lahko prebereš v članku Predlogi študentov glede ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19.

 

 Bernarda JERAJ
 arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button