Bivanje

Ali (že/še) živiš v mladim prijazni občini?

V preteklem letu se je zemljevid Slovenije dodatno obarval z občinami, ki so mladim prijazne. Danes imamo že 30 občin, ki nosijo certifikat Mladim prijazna občina.

Certifikat Mladim prijazna občina podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. Certifikat je veljaven štiri leta. Prejmejo ga tiste samoupravne lokalne skupnosti, ki v prijavi na poziv izkažejo uspešno izvajanje ukrepov s področij mladinskih politik. Te vsebujejo ukrepe, kot so vključevanje vedno novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe. Poseben poudarek je na spodbujanju mladih čim hitrejšega osamosvajanja.

Naj tvoja občina postane primerna za mlade s certifikatom Mladim prijazna občina.

Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen področjem participacije mladih, sistemskega dela na področju mladine, izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih, mladinskega organiziranja in skupnih projektov med mladimi in občino.

Inštitut za mladinsko politiko vabi vse občine, ki že izvajajo ukrepe na področju mladinske politike, da se prijavijo na javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. Vse občine, ki se jim certifikat v letošnjem letu izteče pa vabi, da svoj certifikat podaljšajo.

Poziv z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletnih straneh Inštituta za mladinsko politiko pod rubriko Mladim prijazne občine.

Rok za oddajo vlog je sreda, 11. september 2019, do 24. ure.

Na Inštitutu želijo ter stremijo k temu, da bi “Slovenija v bodoče postala še bolj naklonjena mladim in spodbujala razvoj mladinskih politik. Tudi v bodoče bomo nudili podporo lokalnim skupnostim in spodbujali njihova prizadevanja v smeri razvoja področij, ki zadevajo mlade”.

 

 mlad.si
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button