Okolje

Svetovni dan oceanov

Svetovni dan oceanov, ki ga obeležujemo danes - 8. junij, vse deležnike družbe nagovarja k sodelovanju pri njihovi ohranitvi. Slogan Skupaj zmoremo - zaščitimo življenjska okolja morskih organizmov voditelje poziva, naj do leta 2030 zaščitijo vsaj 30 odstotkov morij in s tem omogočijo ohranitev ali povečanje njihove biotske raznovrstnosti.

Svetovni dan oceanov in aktivnosti za ohranitev morij se na mednarodni ravni odvijajo od leta 2002 v okviru projekta The Ocean Project. Združeni narodi pa so ta dan uradno razglasili leta 2008, so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

Zadnjih nekaj let se po navedbah ministrstva krepi zavedanje, da ima netrajnostno ravnanje družbe z morskimi ekosistemi velike negativne posledice. “Te se kažejo v preobremenjenosti morij z odpadki, podvodnim hrupom, onesnaževali, upadom gospodarsko pomembnih ribjih populacij in drugih morskih organizmov ter biotske pestrosti. Pomembno grožnjo kakovosti morij predstavljajo tudi podnebne spremembe,” so našteli.

Netrajnostno ravnanje z morji v soodvisnosti s podnebnimi spremembami kaže negativne posledice tudi v slovenskem morju. Posodobljena presoja stanja morskih voda nakazuje preobremenjenost slovenskega morja in subregije Jadranskega morja z odpadki. Poleg tega pa tudi z izgubo gospodarsko pomembnih vrst rib in drugih morskih organizmov, so izpostavili.

Pojavlja se vse večja prisotnost tujerodnih vrst, ki pomembno vplivajo na domači morski ekosistem. Porast je mogoče zaznati tudi v jakosti podvodnega hrupa, ki lahko pomembno negativno vpliva na morske organizme. Vse to se že kaže v upadanju biotske raznovrstnosti tudi v Jadranskem morju in v njegovem slovenskem delu.

Pomen ohranitve ali povečanja biotske raznovrstnosti morij prepoznava tudi Evropska komisija

Evropska komisija je izdala strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 ter zeleni dogovor. V teh dokumentih komisija med drugim izpostavlja, da več kot polovica bruto domačega proizvoda unije temelji na ekosistemskih storitvah. Mišljeno je na prehrano, turizem ter rekreacijo. Ohranitev oz. povečanje biotske raznovrstnosti je nujno za ugoden vpliv na gospodarski in socialni vidik družbe.

Komisija po pojasnilih ministrstva predlaga, da se do leta 2030 vzpostavi bolj povezana območja s posebnim pomenom za ohranjanje ali povečanje biotske raznovrstnosti, kot so npr. povezana območja Natura 2000. Možna rešitev je tudi vzpostavitev modrih in zelenih koridorjev tudi na čezmejni ravni, ne le v nacionalnih okvirih. V morjih EU je takšnih območij manj kot odstotek.

Tudi Slovenija je prepoznala pomembnost ohranjanja ali povečanja biotske raznovrstnosti ter dobrega stanja morja, so dodali. Z načrtom upravljanja z morskim okoljem za obdobje 2017-2021 je vlada sprejela ukrepe za zagotovitev trajnostne rabe morja in preprečevanje upadanja biotske raznovrstnosti. Med ukrepi sta npr. ukrep za preveritev vzpostavitve modrih koridorjev na čezmejni ravni oziroma v Jadranskem morju, katerega del je slovensko morje. Poleg tega pa tudi ukrep za pripravo pomorskega načrta na morju, ki je trajnostno naravnan in čezmejno usklajen.

Ob svetovnem dnevu oceanov so se oglasili tudi v podjetju Rio Mare. Sporočili so, da so obnovili mednarodno partnerstvo z organizacijo World Wildlife Fund (WWF). To partnerstvo poudarja pomen razvoja odgovorne ribolovne industrije, ki je usmerjena k zasledovanju trajnostnih ciljev.

“Dodatno izpostavlja pomemben mejnik dolgoročno osnovanega programa odgovornega ribolova, saj je ob zaključku leta 2019 dosegel, da se 70 odstotkov tune pridobiva iz ribolovnih območij,” so pojasnili. Cilj je, kot so zapisali v podjetju, spoštovanje zaveze o 100-odstotnem pridobivanju tune iz ribolovnih območij, ki imajo certifikat organizacije MSC ali FIP do leta 2024.

 

 STA
Pixabay

Uredništvo DOSTOP.si

Uredništvo portala DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button