Okolje

Svetovni dan okolja

Svetovni dan okolja, ki ga na pobudo generalne skupščine ZN vsako leto obeležujemo 5. junija, je letos posvečen temi biotske raznovrstnosti. Čeprav Slovenija sodi med območja z nadpovprečno biotsko raznovrstnostjo, tudi pri nas zaznavamo trende upadanja pestrosti življenja, svarijo na ministrstvu za okolje in prostor.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je ta teden obiskal Škocjanske jame. Poudaril je, da smo lahko Slovenci ponosni na naravne danosti. Slovenija je, ko gre za naravne in kulturne znamenitosti in vrednote, zelo pisana. Zato moramo zanjo gojiti posebno skrb, je menil Vizjak. “Svetovni dan okolja je primerna priložnost, da podčrtamo pomen krepitve in ohranjanja teh vrednot kakor tudi negovanja za naše zanamce,” so njegove besede povzeli v sporočilu za javnost.

Človekovo delovanje, kot so onesnaževanje, netrajnostna raba tal in morja, izkoriščanje organizmov, podnebne spremembe ter vdiranje tujerodnih vrst, vodijo v propad biotske raznovrstnosti ter slabšanje stanja in propadanje naravnih ekosistemov v obsegu, ki je brez primere. “Kriza odraža tudi našo medsebojno povezanost in vpliv dejanj in dogajanj v enem delu sveta na vse nas. To opozarja na potrebo po mednarodnem sodelovanju in usklajevanju pri odzivanju na izzive, ki jih prinaša propadanje okolja,” so še poudarili na ministrstvu.

Na ozemlju Slovenije po razpoložljivih podatkih živi okoli 26.000 vrst živih bitij. Ocene številčnosti vseh potencialnih vrst pa se gibljejo med 45.000 in 120.000. Od tega je kar 800 živalskih in 66 rastlinskih vrst endemičnih.

Več kot 2000 vrst je v Sloveniji uvrščenih na rdeči seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Zavarovanih pa je več kot 800 živalskih in več kot 300 rastlinskih vrst.

 

 STA
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button