Bivanje

Težave z najemništvom – kako se jih lotiti?

Eden izmed večjih izzivov, s katerim se zadnjih par let srečujejo mladi, je stanovanjska problematika. Mladi se že v času študija, zaradi pomanjkanja postelj v študentskih domovih, srečujejo z nemogočimi razmerami na stanovanjskem trgu. Tudi, če si mladi uspejo najti primerno nastanitev, pa se včasih zatakne pri najemni pogodbi. V uredništvu portala Mlad.si so zato pripravili krajši vodnik po najemništvu za mlade.

Ali veš, kaj mora vsebovati najemna pogodba?

Najemna pogodba mora vsebovati vsaj:

 • opis stanovanja, lego, površino, strukturo, komunalno opremljenost, leto zgraditve ter način uporabe stanovanja;
 • identifikacijsko oznako iz katastra stavb;
 • ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika, ime in priimek najemnika in oseb, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale stanovanje;
 • odpovedne razloge, ki jih določa 103. stanovanjskega zakona;
 • vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj;
 • določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov stanovanjske stavbe ali večstanovanjske stavbe;
 • višino najemnine ter način in roke plačevanja;
 • način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini in se nanašajo na stroške za dobavljeno elektriko, vodo, daljinsko ogrevanje stanovanj in podobno (individualni obratovalni stroški) ter stroški za obratovanje skupnih delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe (skupni obratovalni stroški);
 • določbe o načinu uporabe stanovanja ter na kakšen način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno uporabo stanovanja;
 • čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje oddaja za določen čas ter
 • način predaje stanovanja.

V najemnem razmerju imata tako lastnik kot najemnik dolžnosti in pravice. Na strani najemniški SOS najdete primer za najemnika ustrezne najemne pogodbe.

Kaj pa če …

 • Mi lastnik prepove sprejemanje obiskov?
 • Lastnik ne vzdržuje stanovanja?
 • Lastnik brez najave vstopa v stanovanje?

Najemniki, med njimi tudi mladi, pogosto ne poznajo svojih najemnih pravic, zato lahko pri najemu stanovanja ali sobe pride tudi do neljubih situacij. Tem se lahko izogneš, če dobro poznaš svoje najemniške pravice. Odgovore na najpogostejša vprašanja o najemu najdeš zbrane tukaj, na spletni strani Najemniški SOS.

Imaš težave s plačevanjem najemnine?

Študenti Univerze v Ljubljani se lahko za pomoč obrnejo na fundacijo Študentski tolar, ki redno objavlja razpise za pomoč posameznikom v stiski.

Najemnik tržnega stanovanja, ki izpolnjuje določene dohodkovne in premoženjske kriterije, je upravičen od subvencije tržne najemnine. Vloga za pridobitev subvencije najemnine se nahaja na eUpravi.

Izredna denarna socialna pomoč, kot posebna oblika denarne socialne pomoči, se lahko dodeli samski osebi ali družini, ki se je iz razlogov na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti oziroma, če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom ne more pokriti. Več o izredni denarni pomoči tukaj.

Mlad.si
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button