Izobraževanje

UM objavlja Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2023

Namen Javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2023 je izbrati kandidate za mlade raziskovalce za sodelovanje pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija do pridobitve doktorata znanosti na Univerzi v Mariboru na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se štejejo pošiljke, ki dospejo na e-naslov raziskujmo@um.si do vključno 09. aprila 2023.

V izbirni postopek se bodo uvrstile pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno prijavo se bo štela prijava kandidata, ki ne bo predložil s tem razpisom zahtevanih obveznih dokumentov in dokazil ter prijava, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Kandidati, ki še niso vpisani na doktorski študij, se morajo na doktorski študij posebej prijaviti na Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2023/2024. Vpis na doktorski študij mora biti izveden prek spletnega portala eVŠ.

Vse podrobne informacije in razpisno dokumentacijo najdete v objavi razpisa.

UM
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button