Izobraževanje

Univerza v Mariboru med 200 najboljšimi univerzami

Na spletni strani Times Higher Education so objavljeni rezultati ocenjevanja kakovosti poučevanja in učenja na 258 univerzah v 18 državah, ki sodelujejo v pobudi za oblikovanje Evropskega visokošolskega prostora (EHEA) in so članice OECD. Univerza v Mariboru je edina slovenska univerza, ki se je uvrstila na to Timesovo lestvico.

Univerza v Mariboru (UM) je najbolje ocenjena na področju Vključenosti, kjer je zbrala 74 točk in je uvrščena med 20. in 24. mestom. To je področje, ki ga v celoti ocenjujejo študenti, pove pa, kako se študentje med študijem počutijo na univerzi. UM je na tem področju dosegla dober rezultat zaradi zagotavljanja kakovostnega pedagoškega procesa, uvajanja obštudijskih dejavnosti ter zagotavljanja kakovostnih storitev za študente.

Univerza v Mariboru je na lestvici Times Europe Teaching Rankings za 2019 najbolj blestela v kategoriji Vključenosti.

Zaostanek za najboljšimi je majhen tudi na področju Virov, kjer je UM zbrala 64 točk in je uvrščena na 72. do 73. mesto.

Times pri izračunu kazalnikov uporablja odgovore 125.000 študentov v okviru Times European Student mnenjske ankete. Mnenja 21.000 visokošolskih učiteljev, zbrana v anketi Times Academic Reputation, Elsevierjeve bibliometrične baze podatkov in podatke, ki so jih posredovale univerze.

Europe Teaching Rankings se osredotoča na ocenjevanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in učnega okolja s pomočjo 14 kazalnikov na štirih področjih:

  • mnenje študentov o procesu izobraževanja (Vključenost – Engagement),
  • pogoji za kakovostno poučevanje in učenje (Viri – Resources),
  • kakšne rezultate dosega univerza (Rezultati – Outcomes) in
  • ali univerza zagotavlja inkluzivno okolje in internacionalizacijo (Okolje – Environment).

Podrobnosti o rezultatih in primerjave lahko najdeš tukaj.

 

 UM
 arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button