Okolje

V Mariboru prva kartična podzemna zbiralnica odpadkov

V Mariboru so predali v uporabo prvo podzemno zbiralnico odpadkov, v katero lahko tamkajšnja gospodinjstva odlagajo svoje odpadke. Postavili so jo na Glavnem trgu v okviru njegove prenove, gospodinjstva pa so že prejela posebne kartice za njeno odklepanje in navodila za njeno uporabo.

“Namen podzemne zbiralnice je izboljšanje sistema zbiranja ločenih frakcij in mešanih komunalnih odpadkov v urbanem središču,” izpostavlja Franc Dover, direktor Snage. Z odstranitvijo nadzemnih zabojnikov prispevajo k urbanistično bolj urejeni in uporabnikom prijazni komunalni infrastrukturi za zbiranje odpadkov.

Gospodinjstva bodo v podzemni zbiralnici odlagala mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir, stekleno embalažo in drugo odpadno embalažo. S tem se ta zbiralnica razlikuje od dveh že obstoječih podzemnih zbiralnic pri Trgu svobode in na Ulici slovenske osamosvojitve. Ti dve imata namreč funkcijo ekološkega otoka in torej sprejemata le papir, steklo in embalažo.

Podzemne zbiralnice bodo po napovedih postavili še na več drugih lokacijah v starem mestnem jedru. Vgradnja tovrstnih zbiralnic pa bo potekala vzporedno z obnavljanjem tega dela mesta.

Podzemno zbiralnico so postavili na podlagi preučevanja in uvajanja pametnih podzemnih sistemov za zbiranje odpadkov v okviru evropskega projekta Winpol. V tem devet projektnih partnerjev združuje moči za usmerjanje uporabe inteligentne opreme in s tem povezanih politik ravnanja z odpadki. “Dosedanje ugotovitve kažejo smiselnost implementacije podzemnih sistemov v mestno jedro in pol-podzemnih v območja večstanovanjskih objektov, turističnih lokacij, pokopališč in podobno,” pravijo v Snagi.

 

 STA
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button