Novice

V Sloveniji prebiva milijon žensk, njihova povprečna starost je okoli 45 let

V Sloveniji je lani prebivalo skoraj 1.054.000 žensk, njihova povprečna starost je bila 45,4 leta. Poročenih je bilo 42 odstotkov žensk, starejših od 14 let. Skoraj tretjina žensk, starih vsaj 15 let, je imela terciarno izobrazbo. V zadnjem četrtletju 2023 je bilo med delovno aktivnimi prebivalci 45,3 odstotka žensk, kažejo podatki Sursa.

Slovenke živijo v povprečju 8 let dlje

V Sloveniji so bile ženske na koncu lanskega leta poimenovane z več kot 30.000 različnimi imeni, največ je bilo Marij, sledile so Ane, Maje, Irene in Mojce. Ženske v povprečju živijo skoraj osem let dlje kot moški – povprečna starost prebivalk, umrlih v 2022, je bila 82,5 leta, prebivalcev pa 74,9 leta. Pričakovano trajanje življenja deklic, rojenih v 2022, je 83,9 leta, dečkov pa 78,4 leta, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs).

Po zadnjih razpoložljivih podatkih je bilo med prebivalkami Slovenije, starimi 15 let ali več, 75,7 odstotka takih, ki so rodile vsaj enega otroka. Med 25-letnicami je bilo 22,1 odstotka mater, medtem ko je med 30-letnicami ta delež znašal 55 odstotkov. Med ženskami, starimi 15 let ali več, jih je 40,8 odstotka imelo dva otroka.

V 2023 je bilo 42 odstotkov žensk, starejših od 14 let, poročenih. Sledile so samske oziroma nikoli poročene, bilo jih je 36,9 odstotka. Medtem je bilo največ moških, in sicer kar 47,6 odstotka samskih, tj. nikoli poročenih. Leto prej so bile neveste ob sklenitvi zakonske zveze stare v povprečju 34,9 leta, ob prvi poroki pa 31 let.

Ženske povprečno zaslužijo 137 evrov manj kot moški

Ženske so na začetku leta 2023 predstavljale 49,8 odstotka prebivalcev Slovenije. Njihov delež je bil najvišji v občinah Murska Sobota in Ankaran (51,7 odstotka), najnižji pa v občini Šentrupert (41,2 odstotka).

Slovenija je sicer ena redkih držav članic EU, v katerih je prebivalo manj žensk kot moških. Takšno razmerje je bilo leta 2022 le še na Švedskem, v Luksemburgu in na Malti. Do 62. leta starosti med prebivalci Slovenije prevladujejo moški, nad to starostno mejo pa ženske. Med stoletniki je bilo konec lanskega leta 311 žensk in 60 moških.

V zadnjem četrtletju lani je bilo med delovno aktivnimi prebivalci 451.000 žensk (ali 45,3 odstotka od vseh), od tega je bilo 89,8 odstotka zaposlenih in 8,5 odstotka samozaposlenih. Pri moških je bil delež slednjih višji, 14,8-odstoten.

Po začasnih podatkih za 2022 je povprečna mesečna bruto plača za ženske v Sloveniji znašala 2117 evrov ali 137 evrov manj kot za moške. Plačna vrzel med spoloma je znašala 6,1 odstotka, največja plačna razlika je bila v skupini poklicev za storitve, prodajalci oziroma prodajalke (18,1 odstotka), najnižja pa med uradniki oziroma uradnicami (2,1 odstotka). Plače so bile v vseh poklicnih skupinah višje pri moških, kažejo podatki Sursa pred mednarodnim dnem žensk.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button