IzobraževanjeNovice

Zakaj se dijaki s poklicno maturo in petim predmetom ne bodo mogli vpisati na vse fakse UL?

V zadnjih letih je veljalo, da se lahko dijaki s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom vpišejo skorajda na kateri koli univerzitetni študijski program na ljubljanski univerzi, tik pred letošnjim vpisom pa so mnogi presenečeno ugotovili, da vpis v nekatere smeri ni več mogoč. Spremembe zahteva Nakvis, ki se pri tem sklicuje na zakonodajo.

Sprememba vpliva na 54 od 143 dodiplomskih študijskih programov

Univerza v Ljubljani je namreč tik pred vpisom na fakultete za naslednje študijsko leto zaostrila pogoje za vpis dijakov s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom v univerzitetne študijske programe. Po novem se lahko tako dijaki vpišejo le še v študijske programe, ki se pokrivajo s programi srednjih šol, na katerih so opravljali maturo.

Spremenjena možnost prehajanja med srednjo šolo in univerzitetnimi programi glede na strokovno opredelitev srednješolskega programa po navedbah univerze velja na 19 fakultetah oz. akademijah, v skupno na 54 od 143 dodiplomskih študijskih programih. Podatka, koliko dijakov bodo prizadele spremembe, nimajo.

Na univerzi navajajo, da so bili v zaostritev pogojev prisiljeni zaradi zaostrenih zahtev Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis). Slednja je zahteve zaostrila kljub temu, da so na univerzi zaprosili za prehodno obdobje, v katerem bi uveljavili spremembe. Pri tem naj bi jim Nakvis celo zagrozil, da univerzi ne bo podaljšal akreditacije, pravijo. Navajajo še, da zahteve za spremembe pogojev vpisa ne veljajo enotno za vso Slovenijo.

Nakvis se sklicuje na zakon

Na Nakvisu se na vprašanje, zakaj so od univerze zahtevali spremembe vpisnih pogojev, sklicujejo na zakon. Kot pravijo, zakon o visokem šolstvu namreč v 38. členu nedvoumno določa, da se lahko v študij na univerzitetnem študijskem programu vpiše “tudi, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature”.

To torej pomeni, da se lahko tisti s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom vpišejo le na univerzitetne programe iz istega strokovnega področja. Po navedbah Nakvisa se to v praksi ni spoštovalo, zato “imamo v praksi že več kot 20 let neurejeno stanje”.

Kakšno je stanje na preostalih univerzah? Na Nakvisu odgovarjajo, da so vpis z veljavno zakonodajo uspešno uskladili pri večini univerzitetnih študijskih programov, ne pa še pri vseh. “Kljub intenzivnim naporom, da bi to dolgotrajno neupoštevanje zakonodaje dokončno uredili, namreč z obžalovanjem ugotavljamo, da nekateri zavodi tega niso uspeli povsem upoštevati. Zato bo Nakvis tudi v nadaljnjih postopkih skrbel, da bodo pogoji za vpis na vseh visokošolskih zavodih skladni z zakonom,” so zapisali.

Nekateri dijaki so za spremembe pri pogojih vpisa slišali šele na informativnih dnevih.

Zakaj do sprememb prihaja tik pred vpisom?

Nekateri dijaki so šele tik pred zdajci izvedeli, se ne bodo mogli vpisati na želeno fakulteto. Kaj pa na to pravi Nakvis? “Spremembe obveznih sestavin študijskih programov, kamor spadajo tudi vpisni pogoji, sprejemajo senati visokošolskih zavodov. V 30 dneh od sprejema jih morajo sporočiti agenciji, veljati pa začnejo z naslednjim študijskim letom,” so zapisali.

Na Univerzi v Ljubljani sicer še pravijo, da se zavzemajo za to, da imajo vsi dijaki v Sloveniji enake možnosti pri izbiri študija. Zavzemajo se, da je tam, “kjer je zahtevano določeno predhodno znanje, to narejeno na strokoven in vsebinski način, ne pa na podlagi arbitrarnega klasifikatorja poklicev, na čemer vztraja Nakvis”. V okviru predloga novega zakona o visokem šolstvu, ki ga pripravlja ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, bodo vztrajali na rešitvi, da se odločanje o ustrezni predhodni izobrazbi za vpis na visokošolske programe prepusti avtonomiji univerze.

Ministrstvo tudi že zdaj pozivajo k ukrepanju, “ki bo odpravilo krivično stanje za posamezne dijake in dijakinje iz prihajajoče generacije ter zagotovilo enakopravne pogoje za vpis na nacionalni ravni”.

Z ministrstva so odgovorili, da je Nakvis je v skladu zakonom samostojna in neodvisna agencija, na ministrstvu pa da preverjajo nastale okoliščine. “Je pa z delom začela delovna skupina za prenovo visokošolske zakonodaje in z gotovostjo lahko trdimo, da bo vprašanje 38. člena urejeno s prihodnjo zakonodajo,” so še zapisali v odgovoru.

Kaj pa pogoji za vpis na Univerzi v Mariboru?

Z Univerze v Mariboru so sicer včeraj sporočili, da pogoji za vpis za študijsko leto 2023/24 pri njih ostajajo enaki kot v preteklem študijskem letu ter da za dijake ni nobenih sprememb.

Kot pravijo, so bili sicer ob lanskem podaljševanju akreditacije na zahtevo Nakvisa prisiljeni sprejeti spremenjene vpisne pogoje, ki so v skladu z Nakvisevo razlago zakonodaje. Spremembe bodo pa začele veljati šele v študijskem letu 2025/2026.

Sorodni članki

Back to top button