Okolje

V Sloveniji se prečisti dobri dve tretjini odpadnih voda

Sloveniji se po izračunih državnega statističnega urada prečisti nekaj več kot dve tretjini odpadnih voda.

Po podatkih za leto 2019 je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 241,1 milijona kubičnih metrov odpadnih voda. Od tega je bilo pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov nazaj v okolje prečiščenih 165,1 milijona kubičnih metrov. Ti podatki kažejo, da je bilo v javno kanalizacijo lani dovedene 4,6 odstotka več odpadne vode kot v letu 2018. Te vode so bile različnega izvora. Pet odstotkov jih je izviralo iz industrijskih dejavnosti, 8,2 odstotka iz drugih dejavnosti in 24,1 odstotka iz gospodinjstev.

Preostalih 62,7 odstotka odpadnih voda so bile druge odpadne vode, torej padavinska voda, zaledne vode, vdori morja in podobno. S streh in utrjenih površin je v odtoke odteklo skoraj 151,4 milijona kubičnih metrov odpadnih voda. Njihova količina je bila s tem za 6,6 odstotka večja kot v letu 2018.

Gospodinjstva so v letu 2019 proizvedla 58 milijonov kubičnih metrov komunalnih odpadnih voda. To pa je kar 1,8 odstotka več kot v letu pred tem.

Pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov nazaj v okolje je bilo lani prečiščenih 165,1 milijona kubičnih metrov odpadnih voda, torej 69,2 odstotka vseh. Od tega je bilo skoraj polovica odpadne vode prečiščene s terciarnim načinom čiščenja.

Preostalih 75,9 milijona kubičnih metrov oz. 30,8 odstotka odpadnih voda je ostalo neprečiščenih. Od tega je bila velika večina (97,7 odstotka) neprečiščene vode izpuščene neposredno v površinske vode. Preostalih 2,3 odstotka odpadnih voda pa je bilo izpuščenih v podzemne vode in na obale.

Tudi prečiščena odpadna voda je bila izpuščena v okolje v skoraj enakih deležih. 95,5 odstotka v površinske vode, približno dva odstotka na obale, nekaj več kot 2,5 odstotka pa v podzemne vode. Po zadnjih podatkih je bil največji delež prečiščene odpadne vode, kar 95-odstoten, zabeležen v pomurski in notranjsko-kraški statistični regiji.

 

 STA
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button