Novice

Zdaj je uradno: leto 2022 bo v EU evropsko leto mladih

Slovenija je z uspešno zaključenimi pogajanji o razglasitvi evropskega leta mladih 2022 dosegla nov pomembni mejnik slovenskega predsedovanja na področju mladine in odprla vrsto priložnosti za mlade v letu 2022.

Svet Evropske unije je v ponedeljek, 10. decembra, potrdil dogovor političnega trialoga z Evropskim parlamentom. Leto 2022 bo Evropsko leto mladih. V ospredje bodo postavili glas mladih, s tem pa številne plati življenja mladih od izobraževanja, zaposlovanja pa vse do dobrega počutja, njihove samozavesti in zdravja, kulturnega udejstvovanja in iskanja rešitev za izzive prihodnosti.

V prihajajočem letu bodo tako v državah članicah kakor tudi v okviru Evropske komisije v sodelovanju z drugimi institucijami EU, organizacijami civilne družbe in mladimi vse leto organizirane številne dejavnosti na evropski, državni, regionalni in lokalni ravni. V okviru različnih aktivnosti se bo obravnavalo vrsto perečih vprašanj na področju mladine.

Obetajo se številne konference, dogodki ter informativne in promocijske kampanje. Niz dejavnosti bo naslavljal prednostne naloge, ki so poudarjene v ključnih ciljih na področju mladine, kot so enakopravnost in vključenost, trajnost, duševno zdravje in dobro počutje ter kakovostna zaposlitev. V evropsko leto mladih bodo vključeni tudi številni mladi, ki bivajo zunaj EU.

Številne priložnosti za mlade

Evropsko leto mladih bo tesno povezano z izvajanjem instrumenta NextGenerationEU. Ta mladim zagotavlja nove priložnosti vključno s kakovostnimi delovnimi mesti ter možnostmi za izobraževanje in usposabljanje. Poleg tega pa podpira tudi aktivno sodelovanje mladih v družbi. V letu 2022 bo Slovenija pripravila nov nacionalni program za mladino za prihodnjih 10 let. V pripravo bodo vključili tudi mlade in si tako začrtali program, ki bo od mladih za mlade in prihajajoče generacije.

V letu mladih bodo prizadevanja usmerjena tudi v sinergije in dopolnjevanje z drugimi programi EU, namenjenimi mladim na vseh področjih politike. Od programov razvoja podeželja s poudarkom na mladih v kmetijstvu do programov za raziskave in inovacije, od kohezijskih ukrepov do ukrepov na področju podnebnih sprememb. Poleg programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote s proračunom v višini 28 milijard evrov oziroma ene milijarde evrov za trenutno finančno obdobje več priložnosti za mlade ustvarjata tudi jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih. Leta 2022 se bo poleg tega začel izvajati novi program ALMA, ki bo podprl čezmejno poklicno mobilnost prikrajšanih mladih.

Mlad.si
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button