Življenjski slog

Ženske bolj produktivne ob višjih temperaturah

Nova raziskava je pokazala, da toplota prostora ne vpliva samo na naše udobje. Od nje so deloma odvisne tudi naše matematične in jezikovne sposobnosti, kar ima največji učinek na ženske.

Vsaka oseba ima svoje želje glede sobne temperature, zato se lahko v službah pojavijo težave, ko nekatere ljudi zebe, drugim pa je vroče. Od posameznega delovnega okolja je odvisno, komu se bolj prilagaja.

Znano je dejstvo, da bo ženske verjetno prej zazeblo kot moške in imajo zato običajno raje višje temperature. Seveda se tukaj pojavi argument, da se v takem primeru lahko ženske enostavno dodatno oblečejo, zato to ne bi smel biti problem. Zadnja raziskava na tem področju pa kaže, da stvari niso tako enostavne.

Gre za raziskavo, ki jo je pred kratkim izvedel dr. Tom Chang. Primerjal je razliko med spoloma pri produktivnosti glede na sobno temperaturo. Ugotovil je, da rezultati žensk pri matematičnih in jezikovnih testih rastejo s temperaturo, medtem ko pri moških padajo.

Temperatura sicer ni toliko vplivala na odstotek pravilnosti odgovorov, ampak bolj na hitrost odgovarjanja. To lahko pomeni, da imamo ljudje ob primerni temperaturi večjo motivacijo. Druga razlaga je lahko tudi, da nam možgani delujejo hitreje, če smo v okolju, ki nam je bolje prilagojeno.

Podjetja bi dosegla boljše rezultate, če bi toploto prostora prilagajala ženskam

ženske, raziskava, sobne temperature, moški,
Ženske so običajno bolj občutljive na nižje temperature kot moški.

Pri moških se je torej pokazalo, da delujejo bolje, če je bolj mrzlo. Zanimivo pa je dejstvo, da njihova razlika v produktivnosti ni velika. Hkrati se je izkazalo, da sobna temperatura veliko bolj vpliva na ženske. Njihovi rezultati so namreč zelo odvisni od tega, če jim ta ustreza.

Ženske so tako bolj občutljive na temperaturo, kar ima lahko na njih tudi bolj negativen učinek. V skrajnih primerih lahko morda tudi postavlja oviro pri tem, da dosegajo boljše cilje v službi. Kar lahko sklepamo iz tega, je, da bi podjetja dosegla boljše rezultate, če bi toploto prostora prilagajala ženskam, saj na njih bolj vpliva.

Potrebno je poudariti, da so v raziskavi predstavljena samo povprečja, ki so bila proučevana na vzorcu. Že to, da ženske običajno prej zebe kot moške, je samo povprečno dejstvo. Ženske, ki imajo rade mraz niso tako neobičajne. Prav tako se pogosto pojavijo moški, ki imajo raje višje temperature kot ženske.

 

Dostop.si / MK
 Unsplash

Sorodni članki

Back to top button